Příměstský tábor – vodáci

Týden od 27. – 31. 7. si pro nás připravil oddíl vodáků. První den jsme dostali Lodní deník, do kterého jsme si zapisovali, lepili a popisovali své bohaté zážitky. Naše pocity by se daly vyjádřit slovem „bomba“. Vyvrcholením celého týdne bylo, když po vodě připlul Drakkar – ano, opravdovská vikingská loď s „ozbrojenou“ posádkou. Přesvědčili jsme je, že jsme přátelé a společně jsme na zmíněné lodi nějaké ty námořní míle absolvovali.
Děkujeme organizátorům za další úžasný týden.

INDI, INDI, INDIÁNI…

Další týden příměstského tábora začal v pondělí 20.7., tentokrát na téma „Indiáni“. Na děti čekal tematicky laděný program, který si pro ně připravili členové skautského oddílu. První den se seznámily s indiánem, který je provázel celým týdnem.
Během „indiánského“ týdne se děti naučily indiánský pokřik, vyráběly si týmové vlajky a totemy, které vyprávějí příběh kmenů, učily se vázat uzly a luštit tajné indiánské šifry. Nechyběly ani pohybové hry, hry na logické uvažování a hry podporující dětskou kreativitu a fantazii.
Uprostřed týdne se děti vypravily na lov pokladu, po cestě plnily různé úkoly, které je dovedly na místo, kde byl poklad schován. Po získání pokladu zavládla v indiánských kmenech radost z jeho úspěšného nalezení.
Páteční den byl ve znamení hledání zvířecích stop, jejich vylévání sádrou a následné barvení. Malí indiáni si také vyrobili trička, která si mohli nazdobit dle libosti a zůstala jim jako upomínka na prožitý indiánský týden.
Děkujeme organizátorům za další úžasný týden.

Příměstský tábor – Na Střelnici

První týden letošních prázdniny jsme v rámci příměstského tábora strávili na místní střelnici, kde si pro nás pan Doubrava s panem Váchou připravili atraktivní program, za což jim moc děkujeme.
S dětmi jsme každé ráno od školy vyrazili na 2 km dlouhou trasu do areálu střelnice, kde nás vždy uvítal barevný kouř z dýmovnic. Po nezbytném poučení o bezpečnosti jsme se v průběhu celého týdne dozvěděli nejen spoustu informací z historie střelby, ale také zajímavosti o různých typech zbraní – o jejich čištění a nabíjení. Děti si také osahaly vojenské helmy, plynové masky, protichemické obleky a vyzkoušely si práci s hledačkou kovů a procvičily si svaly na „opičí dráze“.
Nejvíc se ale pokaždé všichni těšili na samotné střílení – především z luku, vzduchovky apod. Díky perfektní instruktáži se děti ve střelbě postupně zlepšovaly a každým dnem přibývalo přesných zásahů do terčů, víček a plechovek.
Zaslouženým oceněním na závěr našeho tábora pak pro všechny byly střelecké diplomy a drobné odměny.
Příměstský tábor na střelnici se u dětí setkal s velkým nadšením a mnozí se již nyní těší, že se od příštího školního roku přihlásí do střeleckého kroužku.

Zvýšení cen stravného pro MŠ

Oznamujeme tímto, že cena stravy pro MŠ se vzhledem k cenám potravin a vstupních nákladů zvyšuje s účinností od 01. 09. 2020.

Ceny stravného od 01. 09. 2020
Děti MŠ Žáci ZŠ Veřejnost
3-6 let 7 let a více 7-10 let 11-14 let 15 a více
přesnídávka  10,00 Kč   12,00 Kč
oběd  20,00 Kč   22,00 Kč  25,00 Kč  27,00 Kč  30,00 Kč   60,00 Kč
svačina  10,00 Kč   10,00 Kč

Zahradní slavnost poprvé

Koná se slavnost zahradní, vlivní známí sezvaní…úryvkem z textu od legendární rockové skupiny CITRON se volně přeneseme na Statek ve Starém Kolíně, kde 23. června od 18. hodin začala velkolepá párty. Původně měla být alternativou za neuskutečněný ples 9. třídy naší školy, ale … Už od začátku každý pochopil, že tomu tak nebude. Malebné prostředí, krásné dámy v róbách, pánové v oblecích, dobrá muzika a hojnost občerstvení, to vše již na první pohled dávalo tušit, že mejdan roku začíná. A bylo tomu tak. Program v režii našich jubilantů nabíral na obrátkách a převážně tanečními kroky ukrajoval z večera a brzkého rána. Velký dík patří všem, kteří se na této nezapomenutelné akci podíleli, ples v opeře by nám mohl závidět!

PLAVBA DRUHÁČKŮ

Na začátku školního roku jsme nastoupili jako plavčíci na loď druhé třídy. Vydali jsme se na plavbu po moři, která byla plná různých překážek. Ze začátku plavba probíhala bez problémů. Moře bylo klidné, nebe modré a úkoly jsme plnili na jedničky. Plachetnici druhé třídy jsme bez potíží vedli po určené trase k cíli.
Jenže pak přišla nečekaná bouře. Plachetnice byla poškozena a mohla na ní zůstat jen naše kapitánka. Ta také zavelela, abychom nasedli do 19 záchranných člunů. Dostali jsme kompas, mapu se spoustou pokynů a práce a také popis místa, kam máme doplout. Naštěstí jsme na své cestě k cíli potkali hodně lodí s dobrými lidmi, kteří nám dali jídlo, pití a mnoho dobrých rad.
Pár kilometrů před cílem nám začaly ubývat síly a naše záchranné čluny už byly velice chatrné. Naše velitelská loď, kterou kapitánka zvládla opravit, nás mohla opět nalodit a šťastně s námi na palubě mohla vplout do přístavu. Z nás – plavčíků – se stali kapitáni a kapitánky.

Dobrý vítr do plachet všem přejí – už ne plavčíci – ale kapitáni z druhé třídy.

Volno ředitelky školy

Vážení rodiče,
na pondělí 29. 06. 2020 a úterý 30. 06. 2020 vyhlašuji pro žáky ZŠ ve Starém Kolíně volno ředitele školy podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon z provozních důvodů.
Školní jídelna bude v provozu.

14. červen – Světový den dárců krve

Přesně před 14 lety vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) den 14. června jako Světový den dárcovství krve. Tento den oslavující dar krve jako dar života vznikl na popud několika organizací. Letošní kampaň WHO se zaměřuje na darování krve v případě mimořádných událostí. Je připomínkou těch z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní „Každý dárce krve je hrdina“. Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních přípravků stále aktuálním tématem.
Červený kříž od r. 1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování. Ve světě je již v 62 zemích dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů. Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým dárcovstvím.