Mateřská škola od pondělí 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 funguje Mateřská škola v omezeném režimu. V provozu bude z provozních ​a epidemiologických důvodů pouze 1 oddělení, a to v budově ZŠ, tam kde sídlí III. oddělení MŠ.
Veškeré informace najdete ve zprávách v systému Bakaláři.
Děkujeme za spolupráci a doufejme, že se situace v lepší obrátí.
Za MŠ Dana Kočíková​

28. ŘÍJEN – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky, který se slaví jako připomenutí výročí dne 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. V současné době tento svátek vnímáme primárně jako volný den a sekundárně třeba jako každoroční udílení Státních vyznamenání, kterému předchází přísaha příslušníků Armády České republiky nebo jmenování generálů bezpečnostních sborů. Je však třeba mít v paměti, že než mohlo být zveřejněno, v nově vzniklém Československém státě, provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“ muselo být toto vykoupeno obrovským úsilím oddaných vlastenců, které navazovalo na hrdinství československých legionářů.

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,
z důvodu malého zájmu o docházku do MŠ a vzhledem k epidemiologické situaci se ředitelství ZŠ a MŠ po konzultaci se zřizovatelem rozhodlo uzavřít provoz MŠ v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 (včetně).
Dětem byla odhlášena strava.
Pravděpodobné otevření mateřské školy se plánuje na pondělí 2. 11. 2020. Pokud budete chtít v pondělí nastoupit, musíte si stravu přihlásit nejpozději v pátek 30. 10. do 12-ti hodin.
Jak víte, situace se mění každým dnem, proto i my budeme reagovat na aktuální situaci a budeme Vás o změnách informovat.

Stravování žáků během distanční výuky

Na základě nařízení MŠMT ze dne 14. 10. 2020 je povinnost zajistit stravování žáků po dobu distanční výuky ve školní jídelně. Tuto možnost poskytuje školní jídelna od 16. 10. 2020 do 23. 10. 2020.
Postup případě zájmu:
1. Elektronické přihlášení obědů
2. Obědy se konzumují v jídelně
3. Čas výdeje je pro všechny žáky určen od 11, 00 hod. do 12, 30 hod.

Je zajištěn pedagogický dozor, aby nedocházelo ke shlukování přítomných, budou dodržena všechna nařízení pro bezpečné stravování.

Nařízení vlády

Vážení rodiče,
z nařízení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 došlo k uzavření základních škol od 14. 10. do 23. 10. 2020 a žáci 1. a 2. stupně tak přecházejí na distanční výuku. Účast na ni je povinná, v případě neúčasti je nutné žáka řádně omluvit.
Podzimní prázdniny jsou od 26. 10. do 30. 10. 2020.
Sledujte, prosím, informace na webu školy a na webovém rozhraní Bakaláři. V případě dotazů nebo technických potíží kontaktujte třídní učitelku nebo vedení školy. Pro žáky 1. stupně je možné dle pokynů vyučujících vyzvedávat úkoly a učivo v hale školy v pondělí 19. 10. a 26. 10 vždy od 15:00 – 17:00 hodin. Škola nabízí k zápůjčce tablety nakoupené z projektu. V případě zájmu, kontaktujte třídní učitelku nebo vedení školy.
Žáci 6. a 9. ročníku se dostaví ve středu 14. 10. 2020 do školy6. ročník v 8:00 hod., 9. ročník v 10:00 hod. Budou jim předány pokyny pro další výuku.
Mateřská škola funguje v běžném režimu. Stravování je zajištěno pouze pro děti z MŠ a veřejnost.

Opatření MŠMT

Vážení rodiče,
na základě opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020 je upravena výuka na 2. stupni základních škol s platností od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020. Žáci se zúčastní výuky dle tabulky, rozvrh se nemění, možnost stravování mají i žáci na distančním studiu.
Rozdělení docházky jednotlivých tříd:

12. – 16. října
Výuka ve škole 7. a 8. ročník
Výuka distanční 6. a 9. ročník
19. – 23. října
Výuka ve škole 6. a 9. ročník
Výuka distanční 7. a 8. ročník

Obědy pro žáky na distanční výuce:

12. – 16. října
6. třída ve 13:00 hodin
9. třída ve 13:20 hodin
19. – 23. října
7. třída ve 13:00 hodin
8. třída ve 13:20 hodin

Od 26. 10. do 30. 10. budou vyhlášeny podzimní prázdniny.

V mateřské škole a na 1. stupni základní školy nenastala žádná organizační změna, pokračují v docházce a výuce v nastaveném režimu.
Žádám vás o sledování informací na webu školy a na webovém rozhraní Bakaláři. V případě dotazů kontaktujte vyučující nebo vedení školy. Na žádost MŠMT doporučuji nainstalovat do telefonu Vašeho dítěte aplikaci eRouška. Pevně věřím, že společně tuto složitou situaci zvládneme a život se vrátí do pokud možno běžných kolejí. Děkuji za pochopení a vaši podporu.

5. října – Mezinárodní den učitelů

V roce 1994 byl v mnoha zemích světa právě 5. říjen zvolen Organizací spojených národů jako Mezinárodní den učitelů. Právě 5. října 1966 byla na mezivládní konferenci UNESCO a ILO (o postavení učitelů) v Paříži přijala tzv. Charta učitelů, což je výčet doporučení, jejichž splnění by měly zajistit všechny státy OSN. Charta učitelů je považována za jeden z prvních pokusů, jak stanovit obecné principy v oblasti pedagogiky, které jsou jinak dodnes formovány převážně jednotlivými státy. Bohužel, Mezinárodní den učitelů, ani Den učitelů nejsou zařazeny mezi tzv. významné dny v kalendáři České republiky. Případně červeně podbarvený text pod tímto datem však nemůže nikomu upřít možnost ocenit práci učitelů a pedagogických pracovníků. Navzdory okolnostem letošní distanční výuky si každý z nás vzpomene na svého učitele. Na onoho, který nám utkvěl na celý život v paměti a jehož přístup nás motivoval nebo učinil být jiným – lepším. Kdo by žádného takového neměl, není k sobě asi upřímný. Budu-li vzpomínat, bylo jich víc. Tělocvikář, který nám nic nedal zadarmo, ale postava vzpřímená, autorita a srdcem sportovec. Češtinářka, která nám v diktátu nic neodpustila, ale dnes uznávám, že čeština je krásná. Matikářka, která mi utkvěla v hlavě slovy: „Nalož Ferdovi na kolečko…!“ a tak dokážu vzpomínat asi na všechny své učitele ze základní, střední, odborné i vysoké školy. A jeden za všechny…? Můj vzor a životní ukazatel? Ano, je takový a já měl štěstí, že jsem nejen takového člověka poznal, ale měl jsem čest být jeho vnukem. Můj děda byl učitel a jeho životní příběh by vydal na knihu. Už kvůli němu si budu vždy učitelů vážit a přát jim, aby i oni poznali zpětnou vazbu od svých žáků a studentů jakou měl právě on.

Opatření MŠMT

Vážení rodiče,
nově nastavená pravidla MŠMT, která jsou platná od 05. 10. 2020, naše škola nastavila již od 01. 09. 2020. Díky vaší toleranci a respektování nastavených pravidel se pro nás a vaše děti tedy nic nemění.
Děkujeme vám touto cestou za důvěru a respektování již dříve nastavených pravidel a věříme, že budeme ve škole dále bez distanční výuky.

Ježkovy oči!

Každý z nás, čas od času, užije toto zvolání, aniž by tušil, kde se vlastně vzalo. Je to eufemismus za Ježíšovy oči ve smyslu, že se zde děje něco strašného, něco jako „Ježíši, ty to vidíš,“ a vyjadřuje tak překvapení, silné citové hnutí apod. Je jakousi přijatelnou náhražkou vulgarizmu, který nám sedne na jazyk, jakmile nás něco překvapí a chceme si hned slovně ulevit. Někdy je vše úplně jinak. Může jít o rozjezd záchranné akce, kdy přiběhne jeden z našich žáků, oči tzv. na vrch hlavy… a ježek? O tom je zmínka až na konci hlasitého sdělení: „Tam, tam… v té mříži uvízl malý ježek“.
Zásah je rychlý a úspěšný, mříž je pokořena a malý nezbeda si opět užívá ztracené svobody. Bohužel je dost malý, prochladlý, promáčený a bez matky. Proto se jej mladý hrdina a zachránce ujímá a bere si jej domů, kde mu dá potřebnou péči a po zotavení i domov v některém z útulků. Bravo mladému zachránci i jeho pomocníkům z řad vrstevníků. Nebyla to jen pouhá záchrana ježčího mláděte, ale i ukázka příkladného chování a kolektivní spolupráce.