Adventní čas ve škole

26. 11. 2022 – 14, 00 hod. ve škole – „Vánoční výzdoba v bytech“ – adventní tvoření ve spolupráci s ČZS (plakát zde)
27. 11. 2022 – 17, 00 hod. – Rozsvěcení vánočního stromu s malým občerstvením u Pomníku padlých (plakát zde)
03. 12. 2022 – 10, 00 hod. – Vánoční jarmark v Obecním domě (plakát zde)
15. 12. 2022 – 10, 00 hod. – Zpívání pro babičky a dědy v Obecním domě (zde)
15. 12. 2022 – 17, 00 hod. – Vánoční zpívání v kostele sv. Ondřeje

 

Návštěva Národního muzea

Aby šel přírodopis žákům deváté třídy pěkně od ruky, rozhodli jsem se podpořit výuku návštěvou Národního muzea. Naším cílem byla Geologická sbírka, která pochází z roku 1818 a je rozdělena do šesti nezávislých sbírek. Zajímala nás především sbírka mineralogická a petrografická. Obdivovali jsem nádherné barvy minerálů, krásné krystaly, vzácné meteority i drahé kameny. Čas vyšel i na expozice Okna do pravěku a Zázraky evoluce se známou kostrou plejtváka. Po krátké procházce po Václavském náměstí jsem se vydali na cestu domů obohaceni nejen novými zážitky a poznatky, ale i o oběd v rychlém občerstvení…

 

Jsme okresní šampioni v učení cizích jazyků!

Začátkem listopadu nás potěšila skvělá zpráva – naše třída Aj8 Sk.2 získala první místo v okresním kole soutěže Jazykový WocaBee šampionát!
V úvodním kole celostátního šampionátu dosáhli naši žáci skvělý výsledek – denní průměr až 307 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.
Pro lepší představu – jedna správná odpověď při procvičování slovíček znamená zisk přibližně 2-3 WocaPoints bodů.

Vítězství v okresním kole je pro nás o to cennější, že celková účast ve čtvrtém ročníku šampionátu dosáhla rekordního počtu 44 387 žáků a studentů z celé České republiky.
Spolu s počtem zapojených tříd roste i kvalita šampionátu a k vítězství v každém kole je potřeba více motivace a úsilí.

V Jazykovém WocaBee šampionátu se soutěží online v inovativní aplikaci pro učení slovíček s názvem WocaBee.
V soutěži se nehodnotí konkrétní znalosti žáků, ale píle v učení se (a procvičování) nové slovní zásoby.

V okresním kole naši žáci získali za první místo diplom a titul Okresní šampioni.
Každý žák navíc obdrží měsíční online kurz angličtiny nebo němčiny v aplikaci pro samouky LangBee v hodnotě 150 Kč
a p. uč. Málková získává užitečnou publikaci o zodpovědném využívání technologií s názvem:
Spojeni navždy – Jak neztratit děti v digitální době.

Vítězství v okresním kole znamená zároveň postup do krajského kola, které probíhá od 2.11. do 9.11.2022.

Držme našim žákům palce, aby byli úspěšní i nadále a probojovali se svou pílí až do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu!

Největším vítězstvím pro všechny je ale především radost z učení a také zlepšení jazykových vědomostí.

Přípravy na Večer dýní a Večer dýní

Spoluorganizátory a hlavními aktéry letošního ročníku dýní se stala 8. třída z naší školy. Osmáci nepodcenili přípravu a již odpoledne před samotným večerem měli „válečnou“ poradu. Na ní doladili své role a pozice na samotné akci a zároveň dokončili sladkosti, které ve strašidelném duchu dozdobili. Do zdobení zapojili i své mladší kamarády z družiny a společně jim šlo dílo opravdu od ruky. Šikovnost dětí byla patrná večer, kdy takto připravené pohoštění zmizelo ze stolů mávnutím čarovné hůlky. Za přípravu perníčků patří poděkování i manželce jednoho nejmenovaného učitele.

Úterní podvečer 1. listopadu 2022 se Statek ve Starém Kolíně zahalil do strašidelného hávu. Když na něj dorazil lampiónový průvod z naší školy, začalo se to tam hemžit strašidly. Ta lákala na různé dovednostní soutěže, které byly zakončeny stezkou odvahy. Jak však předpověděl název večera, konala se tu soutěž o nejkrásnější dýni. Bylo opravdu z čeho vybírat, exponátů bylo téměř 140 a vybrat tu nejkrásnější bylo opravdu těžké. Jména vítězů soutěže zazněla již na samotném večeru, ale vítězem byl každý, kdo přispěl svým výtvorem do soutěže, neboť celá výstava osvětlených skvostů byla ve tmě opravdovým zážitkem.

 

Soutěžíme v jazycích s WocaBee

Naše škola se ve druhé polovině října zapojila do čtvrtého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát.
Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee.
Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem.
V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kriteriem je počet bodů získaných procvičováním slovíček.
Čím více žáci procvičují, tím více bodů (za správné odpovědi) získají a více se také naučí.
Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni.
Žáci aktuálně soutěží v okresním kole šampionátu, ve kterém mohou získat zajímavé ceny a pro naši školu až 2 x 60 000 Kč na modernizaci.
Všechny informace o soutěži včetně průběžných výsledků najdete na www.wocabee.app/soutez
Tou nejdůležitější výhrou však bude zlepšení jazykových vědomostí našich žáků a jejich motivace k učení jazyků, které jsou v dnešní době mimořádně důležité.
Jsme velmi rádi, že i na naší škole učíme cizí jazyky inovativním způsobem, který přináší žákům skutečné výsledky!
Držme jim v soutěži palce!

Podzimní branný den

V úterý 25. října 2022 se naše celá škola zúčastnila (již tradičního) branného dne. Navíc poprvé hostila žáky 1. a 3. ročníku Střední školy obchodní z Kolína. Kromě tradičního pochodu v terénu všichni absolvovali čtyři stanoviště, kde plnili připravené úkoly. Na stanovišti zdravovědy se všichni seznámili se základy první pomoci a resuscitace, kde se za pomoci figurín a mobilní aplikace mohli přesvědčit, jsou-li schopni přispět k záchraně člověka. Na střelnici se konalo tradiční střelecké klání s prvky vojenských dovedností. V lese bylo zapotřebí překonat přírodní i nastražené překážky, za sladkou odměnu a nakonec se přesvědčit o své dovednosti na stanovišti místních hasičů. Počasí bylo jako vždy objednané, proto se náš tradiční branný den opět vydařil.
Děkujeme Mgr, Kateřině Jarolímové z Českého červeného kříže o. s. Kolín, pánům Jiřímu Váchovi, Lukáši Doubravovi a ostatním střelcům ze Starého Kolína, panu Petru Miksovi z SDH Starý Kolín (hasiči) a Nele Bížové, naší bývalé žačce, sportovkyni, hasičce, herečce ochotnici…

Historický exkurz do Kolína

V pondělí 24. října 2022 se žáci 7. a 8. ročníku vypravili vlakem do Kolína, kde nejprve v Kině 99 shlédli historický film Žižka, upravený pro jejich věkovou kategorii. Pak se odebrali do Městského muzea, kde si sedmička prohlédla stálou expozici se zaměřením na probíranou látku z dějepisu. Osmička se sešla s paní Dvořákovou, která je provedla po historických místech Kolína. Poutavě povyprávěla o místech vázajících se nejen s historií, ale i legendou. Žáci tak najednou viděli Kolín trochu jinak…jak vzniklo náměstí, kde byla městská kasárna, kde se narodil J.G. Deburau, kde byl zámek, proč zanikl pivovar, kde se nacházely městské brány, proč má Kolín ve znaku draky. Kde se natáčel film Žižka…Den utekl jako voda a výuka v terénu byla jistě zpestřením tradičního školního dne.

Výprava za zlatem

Ani předpověď špatného počasí nás v pondělí 24. října neodradila od naší výpravy za zlatem. Naším cílem byla významná česká zlatonosná lokalita v okolí obce Roudný u Zvěstova. V areálu bývalého dolu byla vybudována naučná stezka, která má 15 zastavení. Na těch jsme se mimo jiné dozvěděli, jak se těžil zlatonosný písek, jak se převážel a dále zpracovával, ale třeba i to, kolik permoníků se vejde do dolu a jak se jmenoval poustevník, který se zabydlel přímo ve štolách. Na konci naší 5 km dlouhé cesty nás kromě autobusu a suchých bot čekala i malá sladká odměna – tu získal ten, kdo uměl odpovědět na otázku, kterou si vylosoval na začátku putování. Nakonec to zvládli všichni :o)