Výuka od 30. 11. 2020

Na základě nařízení MŠMT ze dne 18. 11. 2020 nastupují 30. 11. 2020 k povinné školní docházce žáci prvního stupně a 9. ročníku. Výuka 6., 7. a 8. ročníku bude probíhat rotačním způsobem. Liché týdny budou určené pro prezenční výuku 7. a 8. ročníku (od 30. 11. a 14. 12.), Sudé týdny pro 6. ročník (7. 12., 21. 12.) Online výuka tříd bude probíhat standardním způsobem na základě pozvánek vyučujících.
Zájmové kroužky, s výjimkou pohybových, budou probíhat za dodržení hygienicko – epidemických nařízení. Ve stejném režimu bude školní družina a školní kluby.
Stravování je zajištěno, časy upřesní třídní učitelka. Žákům na distanční výuce je umožněno vyzvednutí obědů v době od 10:30 – 11:00 hodin, konzumace oběda ve školní jídelně možná není. Je vhodné, aby žáci měli dvě sady nádob, aby je mohli při vyzvednutí oběda vyměnit.
Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Kristýny Třískalové se podařilo zajistit kvalifikovanou učitelku, která ji bude po dobu nemoci zastupovat. Proto došlo k úpravě rozvrhů tříd, které jsou již nyní dostupné na Bakalářích.
V případě dotazů nebo problémů kontaktujte třídní učitelku nebo vedení školy. Věřím, že nástup žáků do školy bude přínosem nejen pro ně, ale i pro rodiče.

17. listopad – státní svátek

Státní svátek, k jehož datu se váží hned dvě události českých dějin. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Významnější je bezesporu Mezinárodní den studenstva. Ne jen proto, že je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ, ale zejména proto, že je připomínkou hrdinského boje studentů v dobách nacistického teroru. Zejména násilného potlačení poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 v Praze, během níž byl těžce zraněn student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal (31. prosince 1914 Lhota nad Moravou – 11. listopadu 1939 Praha), zabit pekařský dělník Václav Sedláček (22. dubna 1917 Recklinghausen – 28. října 1939 Praha) a zraněno na 400 lidí. Na tuto událost navazovalo mnoho dalších a následky tohoto odvážně vyjádřeného odporu proti nacistům byly tragické a přišly záhy. Už v noci na 17. listopadu 1939 byli pozatýkáni studentští vůdci, z nichž bylo 9 popraveno a dalších více než 1200 studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů. V ten den došlo také k uzavření deseti českých vysokých škol.
Den boje za svobodu a demokracii je svátek ryze český a váže se k událostem roku 1989, kdy připomínka 50. výročí výše uvedených nacistických represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu a odstartovala u nás významné politické změny. Svátek je vnímán spíše pod zlidovělým pojmem Sametová revoluce.

Nástup 1. a 2. ročníku zpět do školy

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT nastupují žáci 1. a 2. ročníku dne 18. 11. 2020 zpět do školy. Budeme pokračovat v již nastavených pravidlech – ráno je v šatně bude vyzvedávat třídní učitelka, výuka bude probíhat ve třídě při intenzivnějším větrání. Roušky budou mít nejen ve společných prostorech, ale také ve třídě – doporučení je mít minimálně 2 roušky na den. Na oběd budou žáci chodit v daný čas – prvňáčci v 11, 35 hod. a druháčci v 12, 00 hod.
V plném rozsahu bude v provozu školní družina. Ráno od 6, 30 hod. do 7, 45 hod. Odpoledne začíná po ukončení výuky a končí v 16, 00 hod. Děti po celou dobu pobytu ve škole zůstávají v homogenní skupině, kterou bude tvořit jedna třída, nebudou se spojovat. Připomínám nutnost elektronického přihlášení obědů do pátku 13. 11. 2020 do 8, 00 hod.
Jsem ráda, že mohou do školy nastoupit alespoň naši nejmenší. Děkuji vám za váš přístup a práci s dětmi.

11. LISTOPAD – DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Tento den je věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. U nás v České republice je tento významný den připomínán od listopadu 2001. Tento den byl vybrán symbolicky, neboť právě v tento den roku 1918 (navíc v 11 hodin) bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Ač je Den veteránů spíše americký termín, ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den vzpomínek neboli Remembrance Day. To je vždy nejbližší neděle 11. listopadu, kdy je tato Nedělí vzpomínek – Remembrance Sunday. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. Jeho připnutím do klopy vzdáváme hold všem válečným veteránům a projevujeme jím úctu těm, kteří se prosadili v boji za světový mír.

2. LISTOPAD – DUŠIČKY

Památka zesnulých, kdy každoročně 2. listopadu vzpomínáme na všechny věrné zesnulé, to jsou pro nás dušičky. Tato tradice již trvá několik století a je známa už od roku 998. Etnologové tvrdí, že je tomu ještě o nějakých těch 400 let více, co se takto slavil Svátek Všech svatých nebo též Slavnost Všech svatých. In commemoratione omnium fidelium defunctorum je pohanská tradice, liturgický svátek, kdy se duše zesnulých vrací zpět. Původně měl tento svátek podobu hodovní, kdy do 19. století lidé nosívali na hřbitov jídlo a probíhalo jakési posvícení. Způsob uctívání zesnulých se lišil i krajově. Například v Jižních Čechách se v tento den pekly dušičky, pečivo ve tvaru kostí, které se rozdávalo pocestným, chudým a žebrákům. Do dnešní podoby se dochovala převážně výzdoba hrobů a zapálení svíček, které mají zvát duše zemřelých a pomáhat jim najít správnou cestu zpět domů. Plamen svíčky má být rovněž symbol očisty a ochrany před démony. Mnoho lidí si dnes tento zvyk spojí s Helloweenem, který sice sahá historicky do keltských či irských tradic, ale spíše jej spojujeme s jakýmsi strašidelným karnevalem, jak je nám známo z U.S.A. Zde jde spíše o jistou popkulturu, často spojenou s filmovým pojetím hororového žánru. Podoba je zjevná pouze v zapálení svíce, zde ve strašidelně vydlabané dýni. Mnohem více je tradice zapalování svíček v dýni vžitá v Číně, kdy jsou takto vyháněni zlí duchové, na hrob je rituálně pokládáno jídlo, pití a v neposlední řadě místní čaj. Například i v Mexiku se slaví oblíbenými pokrmy a pitím, které se nosí na hřbitov, probíhá veselí s tancem a nechybějí bohatě zdobené lebky či dokonce celé kostry. V Japonsku se v tento den pořádají obřadní tance a po vodě se posílají papírové lampy. Držme se však našich zažitých tradic, vzpomenout si naše blízké zesnulé, ozdobit hroby tradičními květy, zapálit svíčku a trochu i zklidnit uspěchané tempo naší doby, alespoň v tento den.

Mateřská škola od pondělí 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 funguje Mateřská škola v omezeném režimu. V provozu bude z provozních ​a epidemiologických důvodů pouze 1 oddělení, a to v budově ZŠ, tam kde sídlí III. oddělení MŠ.
Veškeré informace najdete ve zprávách v systému Bakaláři.
Děkujeme za spolupráci a doufejme, že se situace v lepší obrátí.
Za MŠ Dana Kočíková​

28. ŘÍJEN – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky, který se slaví jako připomenutí výročí dne 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. V současné době tento svátek vnímáme primárně jako volný den a sekundárně třeba jako každoroční udílení Státních vyznamenání, kterému předchází přísaha příslušníků Armády České republiky nebo jmenování generálů bezpečnostních sborů. Je však třeba mít v paměti, že než mohlo být zveřejněno, v nově vzniklém Československém státě, provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“ muselo být toto vykoupeno obrovským úsilím oddaných vlastenců, které navazovalo na hrdinství československých legionářů.

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,
z důvodu malého zájmu o docházku do MŠ a vzhledem k epidemiologické situaci se ředitelství ZŠ a MŠ po konzultaci se zřizovatelem rozhodlo uzavřít provoz MŠ v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 (včetně).
Dětem byla odhlášena strava.
Pravděpodobné otevření mateřské školy se plánuje na pondělí 2. 11. 2020. Pokud budete chtít v pondělí nastoupit, musíte si stravu přihlásit nejpozději v pátek 30. 10. do 12-ti hodin.
Jak víte, situace se mění každým dnem, proto i my budeme reagovat na aktuální situaci a budeme Vás o změnách informovat.

Stravování žáků během distanční výuky

Na základě nařízení MŠMT ze dne 14. 10. 2020 je povinnost zajistit stravování žáků po dobu distanční výuky ve školní jídelně. Tuto možnost poskytuje školní jídelna od 16. 10. 2020 do 23. 10. 2020.
Postup případě zájmu:
1. Elektronické přihlášení obědů
2. Obědy se konzumují v jídelně
3. Čas výdeje je pro všechny žáky určen od 11, 00 hod. do 12, 30 hod.

Je zajištěn pedagogický dozor, aby nedocházelo ke shlukování přítomných, budou dodržena všechna nařízení pro bezpečné stravování.