Opatření MŠMT

Vážení rodiče,
nově nastavená pravidla MŠMT, která jsou platná od 05. 10. 2020, naše škola nastavila již od 01. 09. 2020. Díky vaší toleranci a respektování nastavených pravidel se pro nás a vaše děti tedy nic nemění.
Děkujeme vám touto cestou za důvěru a respektování již dříve nastavených pravidel a věříme, že budeme ve škole dále bez distanční výuky.

Ježkovy oči!

Každý z nás, čas od času, užije toto zvolání, aniž by tušil, kde se vlastně vzalo. Je to eufemismus za Ježíšovy oči ve smyslu, že se zde děje něco strašného, něco jako „Ježíši, ty to vidíš,“ a vyjadřuje tak překvapení, silné citové hnutí apod. Je jakousi přijatelnou náhražkou vulgarizmu, který nám sedne na jazyk, jakmile nás něco překvapí a chceme si hned slovně ulevit. Někdy je vše úplně jinak. Může jít o rozjezd záchranné akce, kdy přiběhne jeden z našich žáků, oči tzv. na vrch hlavy… a ježek? O tom je zmínka až na konci hlasitého sdělení: „Tam, tam… v té mříži uvízl malý ježek“.
Zásah je rychlý a úspěšný, mříž je pokořena a malý nezbeda si opět užívá ztracené svobody. Bohužel je dost malý, prochladlý, promáčený a bez matky. Proto se jej mladý hrdina a zachránce ujímá a bere si jej domů, kde mu dá potřebnou péči a po zotavení i domov v některém z útulků. Bravo mladému zachránci i jeho pomocníkům z řad vrstevníků. Nebyla to jen pouhá záchrana ježčího mláděte, ale i ukázka příkladného chování a kolektivní spolupráce.

Poděkování

Závěr školního roku 2019/2020 se nesl v duchu distanční výuky. Protože jsme věděli, že návrat rodičů po koronavirové pauze do zaměstnání je nevyhnutelný a potíže s hlídáním dětí se stane realitou, přistoupili jsme k rozšířenému fungování mateřské školy až do 14. srpna. Pro žáky ZŠ jsme ve spolupráci s Obecním úřadem zorganizovali příměstský tábor. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit zajímavou náplň a finančně vykalkulovat tak, aby byl dostupný pro všechny zájemce. Výsledkem byl příměstský tábor, který předčil všechna očekávání. Zástupci spolků zpracovali velice kvalitní, pro žáky přitažlivý program a nabídli jim aktivní prožití prázdninových dní. Pochvala zazněla nejen od samotných žáků, ale také ze strany spokojených rodičů.
Díky zájmovým organizacím a spolkům se na příměstském táboře, který trval pět týdnů, vystřídalo 77 dětí, 26 členům ochotných věnovat svůj čas a volno našim žákům a pomáhalo 11 pedagogických pracovníků. O kompletní stravování včetně pitného režimu se staraly paní kuchařky ze školy.
Na organizaci příměstského tábora se podílely tyto spolky: Svazarm – střelci Starý Kolín, Český rybářský svaz Starý Kolín, Český kynologický svaz Starý Kolín, Junák středisko Starý Kolín, Klub vodáků Starý Kolín, LTC Starý Kolín, Myslivecké sdružení Starý Kolín, TJ SOKOL Starý Kolín, Sbor dobrovolných hasičů.
Děkujeme za přístup, odvedenou práci a čas, který jste všichni věnovali našim žákům.
Za organizátory: Bc. Kubátová Krchová Petra, Mgr. Třískalová Libuše

Pozor změna pro prvňáčky

Vážení rodiče,
na základě intervence OÚ ve Starém Kolíně vám sděluji, že slavnostní zahájení školního roku 2020/21 pro žáky první třídy proběhne 1. září v 8,00 hod. v kulturním domě za přítomnosti rodičů, zástupců obce a školy.

Zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče,
letošní školní rok bude zahájen 1. 9. 2020 v 8,00 hod. na nádvoří školy. Vzhledem k epidemiologické situaci nebude rodičům žáků první třídy umožněn vstup do třídy společně s dětmi. Protože víme, že je to významný den pro děti i jejich rodiče, je zajištěno fotografování dětí v lavicích.
Na základě doporučení MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid – 19“ oznamujeme, že je nutné omezit pohyb třetích osob v budově školy. Pokud bude nutný vstup dospělých (úhrada stravného, doprovod dětí do MŠ, vyžádané jednání se zaměstnancem školy) je nezbytné použití roušky.
Žáci ZŠ budou používat roušku pouze při vstupu do areálu školy a při pohybu v šatnách, protože v tomto čase dochází k velké koncentraci žáků na malém prostoru a není možné dodržet doporučované rozestupy.
Doporučujeme rodičům sledovat zprávy na Bakalářích a webu školy. Budou průběžně aktualizovány třídními učiteli.
Začátek školního roku pro děti je stejný, děti budou pracovat v běžném režimu, povinnost roušek platí pouze pro doprovázející osoby – viz níže. I pro zákonné zástupce platí sledovat zprávy na Bakalářích a webu školy.

Informace pro rodiče dětí navštěvujících MŠ

Provoz mateřské školy začíná v úterý 1. 9. 2020.
Provozní doba mateřské školy zůstává stejná, tedy 6.30 – 16.30.
1. oddělení – „Berušky“ (malé děti) mají třídu v 1. patře v budově v ulici Jiráskova
2. oddělení – „Koťátka“ (prostřední) v přízemí v budově v ulici Jiráskova
3. oddělení – „Sluníčka“ (předškoláci mající povinnou školní docházku) mají třídu v budově ZŠ ,
Do obou budov prosíme vstupujte s rouškou (týká se doprovodu dětí, děti nemusí) a u vchodu se dezinfikujte.
Děti předáváte pedagogům osobně v prostoru mezi šatnou a třídou.
Rodičům je vstup do tříd zakázán.
Vyčkejte na vstupní kontrolu Vašeho dítěte. Pokud bude dítě vykazovat známky infekční nemoci (rýma, kašel, teplota, zchvácenost atd.) nebude do zařízení přijato.
Bližší informace obdržíte od svých učitelek e-mailem.

Děkujeme za spolupráci.

Příměstský tábor – vodáci

Týden od 27. – 31. 7. si pro nás připravil oddíl vodáků. První den jsme dostali Lodní deník, do kterého jsme si zapisovali, lepili a popisovali své bohaté zážitky. Naše pocity by se daly vyjádřit slovem „bomba“. Vyvrcholením celého týdne bylo, když po vodě připlul Drakkar – ano, opravdovská vikingská loď s „ozbrojenou“ posádkou. Přesvědčili jsme je, že jsme přátelé a společně jsme na zmíněné lodi nějaké ty námořní míle absolvovali.
Děkujeme organizátorům za další úžasný týden.

INDI, INDI, INDIÁNI…

Další týden příměstského tábora začal v pondělí 20.7., tentokrát na téma „Indiáni“. Na děti čekal tematicky laděný program, který si pro ně připravili členové skautského oddílu. První den se seznámily s indiánem, který je provázel celým týdnem.
Během „indiánského“ týdne se děti naučily indiánský pokřik, vyráběly si týmové vlajky a totemy, které vyprávějí příběh kmenů, učily se vázat uzly a luštit tajné indiánské šifry. Nechyběly ani pohybové hry, hry na logické uvažování a hry podporující dětskou kreativitu a fantazii.
Uprostřed týdne se děti vypravily na lov pokladu, po cestě plnily různé úkoly, které je dovedly na místo, kde byl poklad schován. Po získání pokladu zavládla v indiánských kmenech radost z jeho úspěšného nalezení.
Páteční den byl ve znamení hledání zvířecích stop, jejich vylévání sádrou a následné barvení. Malí indiáni si také vyrobili trička, která si mohli nazdobit dle libosti a zůstala jim jako upomínka na prožitý indiánský týden.
Děkujeme organizátorům za další úžasný týden.

Příměstský tábor – Na Střelnici

První týden letošních prázdniny jsme v rámci příměstského tábora strávili na místní střelnici, kde si pro nás pan Doubrava s panem Váchou připravili atraktivní program, za což jim moc děkujeme.
S dětmi jsme každé ráno od školy vyrazili na 2 km dlouhou trasu do areálu střelnice, kde nás vždy uvítal barevný kouř z dýmovnic. Po nezbytném poučení o bezpečnosti jsme se v průběhu celého týdne dozvěděli nejen spoustu informací z historie střelby, ale také zajímavosti o různých typech zbraní – o jejich čištění a nabíjení. Děti si také osahaly vojenské helmy, plynové masky, protichemické obleky a vyzkoušely si práci s hledačkou kovů a procvičily si svaly na „opičí dráze“.
Nejvíc se ale pokaždé všichni těšili na samotné střílení – především z luku, vzduchovky apod. Díky perfektní instruktáži se děti ve střelbě postupně zlepšovaly a každým dnem přibývalo přesných zásahů do terčů, víček a plechovek.
Zaslouženým oceněním na závěr našeho tábora pak pro všechny byly střelecké diplomy a drobné odměny.
Příměstský tábor na střelnici se u dětí setkal s velkým nadšením a mnozí se již nyní těší, že se od příštího školního roku přihlásí do střeleckého kroužku.