Rotační výuka

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 06. 04. 2021 se vrací k prezenční výuce žáci prvního stupně rotačním způsobem. Výuky se budou účastnit celé třídy. Podmínkou účasti na výuce je antigenní testování neinvazivní metodou dvakrát týdně a celodenní používání chirurgické roušky.

12. 04. nastupují žáci 1. a 3. ročníku a dále pak každý lichý týden
Časový harmonogram pro příchod žáků do školy:
1. třída: 7:45 hodin – vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)
3. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
19. 04. nastupují žáci 2., 4., 5. ročníku a dále pak každý sudý týden
2. třída: 7:45 hodin – vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)
4. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
5. třída: 7:55 hodin – hlavní vchod
Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
Rozdělení tříd platí do odvolání.

Školní družina bude v provozu pro žáky prezenční výuky od 6:30 – 16:00 hod. ve třídách druhého stupně. Po dohodě s vychovatelkou je možný odchod domů po obědě.

Stravování zajišťuje školní jídelna obvyklým způsobem, nezapomeňte proto na přihlášení svého dítěte na oběd. Pro žáky na distanční výuce je umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 10:40 hod. do 11:00 hod. Pro výdej obědů je nutné mít jídlonosiče na výměnu.

Testování bude probíhat ve třídách pod dohledem třídních učitelů. Instruktážní video k nahlédnutí zde.

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy ve Starém Kolíně proběhne od 15. 4. 2021 do 30. 04. 2021. Na základě nařízení MŠMT proběhne bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dětí. K zápisu je nutné si stáhnout z webových stránek školy „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“; „Souhlas zákonných zástupců a přidělení registračního čísla“; podepsat a vrátit zpět do školy na emailovou adresu: triskalova@zsstarykolin.cz nebo přes Bakaláře.
V případě žádosti o odklad školní docházky je postup podobný. Mimo „Žádosti o odklad školní docházky“ je nutné doložit také doporučení o odkladu z pedagogicko–psychologické poradny nebo klinického psychologa a dětského lékaře. V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

Uzavření MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,
na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 se s účinností od 27. 2. 2021 (tedy od pondělí 1. 3. 2021) do 21. 3. 2021 uzavírá mateřská i základní škola. V tomto období bude také uzavřena školní jídelna.

Mimořádná opatření – MŠ

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání mimo jiné platí, že do budovy MŠ (ZŠ) vstupují dospělé osoby s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Děti v prostorách třídy MŠ roušku (či jinou ochranu) nosit nemusí. Přesto bude každé dítě mít ve svých věcech alespoň 1 ochranný prostředek splňující požadavky MZČR – tedy stačí jednorázová „chirurgická“ rouška. Roušku sterilně uložte do věcí v šatně.
​Děti ze 3. oddělení by měly mít minimálně 2 kusy (kvůli docházení na stravu přes areál ZŠ). ​
Při příchodu a odchodu do MŠ by měly i děti používat ochranný prostředek úst a nosu.​
​Dítě doprovází či vyzvedává vždy pouze 1 osoba (případně osoba s mladším dítětem).
Pro venkovní pobyt budeme využívat zahradu nebo okolní méně frekventované oblasti (lesy, louky), kde ochrana úst a nosu nebude pro děti potřeba.
Děkujeme Vám za za dosavadní spolupráci a ochotu.

Mimořádné opatření – ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

  • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:
    • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
    • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének
  • Ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Děkujeme za spolupráci.

Únor bílý…

Únor je nejkratší měsíc v roce, neboť má 28 dní …a jednou za čtyři roky 29 dní (přestupný rok). Tedy přesněji řečeno má 28 a čtvrt dne. Což je 28 dní a 6 hodin… Původně totiž býval posledním dnem v roce, proto ten neobvyklý počet. To je asi vše, čím je únor zajímavý, neboť na významné dny a svátky je to taková „okurková sezóna“. V minulosti byl významný snad jen 25. únor (1948) – známý jako únorový puč nebo Vítězný únor, ale to je naštěstí již pryč. Teda ne úplně všude, třeba u nás doma se pořád slaví…tedy nikoliv kvůli zmíněnému dni, kdy rodák z Heraltic u Vyškova předával moc svému lidu, ale prostě otec má ten den narozeniny. A mají narozeniny i jiní a slavní. Pozastavil bych se třeba u dne 6. února, kdy se roku 1905 narodil na Smíchově Jan Křtitel František Serafínský Werich, tedy pan Jan Werich osobně. Český filmový a divadelní herec, dramatik, filmový scenárista a společně s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem ikona Osvobozeného divadla. Zmínil bych jeden ze stovek jeho nesmrtelných výroků: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ (Jan Werich)…krásně vystihl distanční výuku, zejména tu pasáž s výmluvou, proč jsem neposlal úkol. Zůstaneme-li ještě u tohoto dne a koukneme se do světa, nemůžeme nezmínit, že se roku 1929 narodil Pierre Louis Baron de Bris neboli Baron Pierre Brice, prostě náčelník Apačů Vinnetou. Kdo by jej neznal, byl to Super Hero minulého století. Ano, Pierre byl hrdina i ve skutečnosti, jeho otec sloužil za války u námořnictva a on pomáhal s vyprošťováním zraněných. Rovněž se ve věku třinácti let zapojil do odboje a po nocích pašoval šifrované zprávy. No vida, jeden únorový den a je o čem psát… 🙂