Poznej Česko

V rámci projektového dne „Poznej Česko“ si žáci 4. ročníku ověřovali své znalosti zábavnou formou. K tomu jim pomohla didaktická pomůcka „Poznej Česko na koberci“, kterou děti využily při skupinové práci a celým projektem je provázel interaktivní A-Z kvíz. Žáci si vybírali čísla otázek, plnili úkoly prostřednictvím zvolených zástupců nebo celých skupin. K práci využívali nástěnnou, žákovskou mapu a koberec, který sloužil jako slepá mapa. Splněné úkoly zakreslovali do svých slepých map. Velice přínosným byl pohyb po tocích řek na koberci a možnost rozpoznat levostranné a pravostranné přítoky, které jsou pro řadu z nich stále obtížným momentem, neboť si musí v určitých místech zrcadlově otočit pohled na mapu. Někteří si vyzkoušeli pomocí měřítka mapy vypočítat skutečnou vzdálenost mezi krajskými městy v kilometrech. Tuto informaci si ověřili na portálu map. Během celého dopoledne nás provázela dobrá nálada, děti mezi sebou spolupracovaly a v závěru dne zhodnotily akci s nadšením.

Poprvé na Hvězdárně

Ve středu 5. února se prvňáčci společně se svými kamarády z mateřské školy poprvé podívali do Planetária v Hradci Králové. Program byl pestrý a velmi zajímavý, živě vedený dvěma lektory. Na digitální projekci jsme zhlédli pohádku Měsíc u krejčího (fáze měsíce) a také Se zvířátky do vesmíru. Poslechli jsme si zajímavosti o Slunci, Měsíci, barevných planetách, kometách i souhvězdích a hvězdách. Obloha se nad námi kouzelně proměňovala, padaly na nás ledové balvany i komety a opět mizely ve vesmíru. Létali jsme z planety na planetu, viděli jsme startovat raketu. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek!

Kroužek branného typu

Nepříznivé počasí nás sice zatím „vězní“ v tělocvičně, ale my se snažíme nezahálet. Náš vyměřený čas se snažíme trávit aktivně a sportovní aktivity si doplňujeme těmi brannými. Takže třeba taková vybíjená a přehazovaná je zásadně s velkým míčem pro zvýšení náročnosti, občas tyto hry proložíme kruhovým tréninkem nebo v neposlední době hrou ragby. Snad se brzy počasí umoudří a budeme moc své aktivity opět provozovat venku. Čeká nás dostavba bunkru, střelba ze vzduchovky, příprava branného dne, hledání pokladu a něco ještě vymyslíme….

Zimní sportovní den

Zimní sportovní den si prvňáčci užili venku v přírodě, když se vydali na dlouhou pěší túru ke zdymadlu Veletov. Po cestě plnili různé soutěže. Nejdříve se na workoutovém hřišti před místní MŠ všichni rozcvičili. Potom zkusili přesnost a sílu při hodu šiškou na cíl. Skvělých zásahů bylo několik!!! Další byla zkouška v rychlosti. Rychlý běh měl hned tři vítěze. V bašteckém lese jsme si zahráli super schovávanou. Našli jsme se všichni a pokračovali až k Labi k pevnosti vodáků. Tam jsme se posilnili, dojedli svačinky z domova, abychom vydrželi zpáteční cestu ke škole. Počasí se vydařilo a my jsme si na čerstvém vzduchu hezky odpočinuli a načerpali sílu do následujícího 2. pololetí.

Sportovní den – Zimní stadion SK Sršni Kutná Hora

Ve středu 29. 1. 2020 zavítal druhý stupeň naší školy, doplněný o výběr sportovců ze stupně prvního, autobusem na Zimní stadion v Kutné Hoře. V sídle místního SK Sršni proběhlo nejprve krátké rozbruslení, poté slavnostní nástup a následovalo krátké kolo dovednostních soutěží. Pak se ledová plocha proměnila v kolbiště, kde se na jedné polovině ledové plochy proháněli krasobruslaři, většinou ve volném stylu a na té druhé předváděli své vrcholné umění hokejisti. Dopoledne uteklo jako voda a nikomu se z ledu moc nechtělo…..

Sportovní den

Ve středu 29. 1. 2020 proběhl na naší škole zimní sportovní den. Pravdou je, že zimní se již několikátý rok pouze nazývá. Nám to ale nevadilo. Některé děti vyjely do Kutné Hory na zimní stadion, kde si zabruslily a my ostatní jsme si zábavu také našli. Začátek dopoledne byli druháci a třeťáci v tělocvičně, kde si poměřili síly v různých sportovních soutěžích. Poté se vydali na turistickou vycházku, při které se pořádně provětrali i proběhli. Cíl cesty byl Veletov z druhého břehu, kde se všichni společně vyfotografovali. V poledne jsme se vrátili unavení a vyfoukaní na výborný oběd do naší jídelny.

Projekt – polytechnika

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 začal 1. seminář pro žáky první třídy, který má za úkol doplnit jejich znaloti v oblasti polytechniky. Jedná se o propojení manuální zručnosti a kreativity, umění a matematických znalostí i logického myšlení žáků (tzv. koncept STEAM). Pod vedením zkušené lektorky paní Havlíčkové si děti vyzkoušely první téma: Stavíme z cihel. Seznámily se s materiálem, naučily se základní stavební pojmy (vodováha, olovnice, směr svislý, směr vodorovný, klenba apod.), samy si vyzkoušely stavby z hliněných cihliček (zdi a rohy, komíny, okno s překladem, stropy) i stavby podle vlastní fantazie (ty je bavily nejvíce ). Byly šikovné, a proto získaly první samolepku, kterou si nalepily do pamětního listu. Žáci s nejlepšími nápady byli odměněni navíc i barevnými papírovými skládačkami. Součástí bylo i malé video s ukázkou konkrétních staveb z celého světa (stavby z panelů, železobetonu, cihel, dřeva, ale i z hlíny). Lekce rychle utekla a již se těšíme na další setkání, které se bude konat v únoru a bude se opět týkat stavitelství a konstruktérství.