Velikonoční dílničky a jarmark

Dne 22. 3. proběhl na Statku Starý Kolín tradiční Velikonoční jarmark. Této akci předcházely dva dny velikonočních dílniček. Žáci barvili a zdobili vajíčka, pletli pomlázky, motali věnce, vyráběli keramiku a spoustu dalších výrobků.

Od 15:30 začali žáci šesté třídy prodávat výrobky a velikonoční mazance, o které byl největší zájem. Po jarmarku následovalo vystoupení žáků 4. a 5. třídy pod vedením paní učitelky Kateřiny Pokorné s velikonočním pásmem, jehož součástí bylo vynášení Morany a vítání jara. Na závěr vystoupily mažoretky pod vedením paní učitelky Martiny Kaiserové.

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo kde jsi, byla zima mezi náma a včil už je za horama…“