Prvouka

V hodinách Prvouky se žáci 3. třídy učí o živočišné říši. Své teoretické znalosti si mohli doplnit a obohatit o praktickou zkušenost. Během hodiny pozorovali chování čolka obecného a ropuchy obecné. Ti nejodvážnější si také osahali živé exponáty. To bylo nadšení …, ale zároveň smutek, když se malá ropucha „ztratila“. Vzápětí ji děti objevily v knihovně třídy. Nakonec děti vrátily své „kamarády“ zpět do volné přírody.