Zábavná první pomoc

V pondělí 7. května přijel do naší školy „Luky“ (záchranář z Prahy). Přivezl s sebou i svého pomocníka, velkého plyšového méďu. Spolu s ním ukazoval dětem, jak poskytnout základní první pomoc. Děti se učily nejprve vyhodnotit situaci a rozhodnout, zda je potřeba  přivolat lékaře. Zopakovaly si základní pravidla a postupy při volání na tísňovou linku první pomoci. Také si vyzkoušely ošetření při některých zraněních. Vzájemně se obvazovaly a ošetřily i svého plyšáčka, kterého si přinesly do školy. Vše bylo velmi poučné a děti nakonec „Lukyho“ a jeho méďu odměnily velkým potleskem.