Projekt – Kniha je můj kamarád

Cílem projektu bylo získávání znalostí o knihách a prohlubování vztahu k nim.

Připravili jsme pro děti projekt nazvaný „Kniha je můj kamarád“.  Celý týden jsme u dětí prohlubovali získané vědomosti o knihách. Děti si zopakovaly, proč vznikla kniha, k jakým účelům patří, jaké druhy knih rozlišujeme, jak s knihou pracujeme a jak se ke knihám musíme chovat. Dále pak jsme si  povídali o tom, které knihy děti mají doma, které naleznou v knihovně naší školy, která kniha je pro ně samotné nejzajímavější, kterou mají nejraději. Děti získaly vědomosti, kdo je autor, kdo je ilustrátor, seznámily se s cenou knihy, ví, kde se knihy ukládají.

Ve třídě jsme si vytvořili výstavku z nejoblíbenějších knih.

V týdnu projektu jsme navštívili knihovnu naší vesnice a měli jsme možnost práce s knihou s paní knihovnicí. Na závěr děti získaly  tzv. “Průkaz čtenáře” a drobné dárky. Na oplátku jsme slíbili, že do knihovny namalujeme obrázky.

V týdenním projektu se prolínala literární výchova spolu s výtvarnou a pracovní činností, neboť si děti vyrobily svoji vlastní knihu, tzv. leporelo.