Lesní království

Celý týden jsme si s dětmi povídali o lesních zvířátkách. Už víme kdo všechno žije v lese, čím se živí, kde kdo bydlí. Ve třídě jsme dekorativně znázornili lesní království. Na chodbě před MŠ můžete vidět vyrobené krásné stromy, zajíce, lišky, barevné šišky a dva lesní panáčky – strážce lesa.