Projektový den

V pátek 16. listopadu si žáci 9. třídy připravili projekt k událostem 17. listopadu 1989. Ostatní spolužáky seznámili s obdobím před „sametovou revolucí“ a promítli jim dokumenty, které se 17. listopadu týkaly. Na konci projektové hodiny si žáci deváté třídy vyzkoušeli roli učitele, kdy formou diskuze a otázek prověřili nově nabyté znalosti spolužáků.