Andílci a čerti z 1. třídy

Dnešní den byl u nás v první třídě plný očekávání a překvapení. Přišel k nám Mikuláš. Za básničku jsme dostali od andělů sladkou odměnu, čerti nám tu nechali i uhlí. My jsme jim namalovali obrázky. Ale to nejdůležitější, Mikuláš a anděl nám nadělili Slabikáře. Na začátku jsme měli strach, ale nakonec vyšla i „společná čertí fotka“. Děkujeme Mikulášovi, andělům, čertům a čerticím. Byl to bezvadný den.