Projekt Šablony II. pro Starý Kolín

Závěr kalendářního roku 2018 byl důležitý pro zlepšení finanční situace naší školy. Podávali jsem žádost Výzvy 63 OP VVV, která nám byla schválena a pro školu se nám podařilo získat částku ve výši  1 665 052,-. Z této částky již bylo zakoupeno 30 tabletů, které podpoří využívání informačních a komunikačních technologií při výuce. Díky těmto finančním prostředkům se nám podařilo, po dobu dvou let, zajistit fungování školního psychologa, kariérového poradce, sociálního a speciálního pedagoga. Dále se podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, sdílení zkušeností a spolupráce s pedagogy jiných škol a školek. Bližší informace naleznete v záložce Projekty – Operační program – Výzva 63.