Škola nanečisto

Předškoláci z oddělení Sluníček si během února a března několikrát vyzkoušeli, jaké to je – být školákem v opravdové škole, i když jen „nanečisto“. S budoucí paní učitelkou 1. třídy Mgr. M. Horynovou se setkávali pravidelně každý čtvrtek po obědě.

Zvykali si na prostředí základní školy i na práci školáka. Naučili se správnému sezení ve školních lavicích i správnému držení psacího náčiní, a to formou dětských říkanek a pohybových her.

Vytvořili si vlastní pracovní desky, do kterých si postupně zakládali své práce, pracovní listy z českého jazyka, matematiky i z geometrie a prvouky, jako opravdoví prvňáčci. Největší radost měli předškoláci z příšerkových záložek do knížek, které se jim opravdu moc povedly.

Při poslední hodině obdrželi pozvánky k zápisu do 1. třídy, které jim vyrobili žáci třetího ročníku základní školy.