Školní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“

24. dubna proběhlo školní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“, které připravili pod vedením pana Laciny členové MO ČZS pro žáky sedmé třídy. Ti si vyzkoušeli své znalosti v testu a v poznávání rostlin a semen. Všichni se snažili, samotné je překvapilo, co všechno znají a co dokázali v poznávací části soutěže správně pojmenovat. Nejlepších výsledků dosáhli a byli oceněni Marcela Vybíralová, Lenka Holečková, Jakub Dlouhý a Miroslav Stránský. Všichni zúčastnění dostali od zahrádkářů malý dárek – rozkvetlou pelargonii.