Návštěva knihovny

Dne 15. 4. 2019 navštívila třída Koťátek místní knihovnu. Děti si vyslechly přednášku o práci v knihovně, a jaké různé akce zde probíhají. Paní knihovnice dětem přečetla i úryvek z jedné knihy. Děti si na konci návštěvy mohly prohlédnout a prolistovat mnoho dětských knih. Některé děti přislíbily, že přijdou s rodiči.