Dopravní soutěž

V úterý 7. 5. bylo uspořádáno školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů.  Této soutěže se účastní žáci čtvrtého až osmého  ročníku,  s organizací pomáhají žáci devátého ročníku. Soutěží se ve čtyřech kategoriích: dopravní  testy, jízda zručnosti,  jízda obcí a první pomoc. Nejlepší žáci pak budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne  15. 5. v Kolíně, v areálu Vodního světa.

V den  konání  soutěže nám přálo počasí, všichni zúčastnění  byli na soutěž dobře připraveni  a seznámeni s pravidly,  takže vše proběhlo bez větších problémů. Velký dík patří třídním učitelkám pátého a čtvrtého ročníku za dobrou teoretickou přípravu žáků, učitelkám a asistentkám druhého stupně za precizní zvládnutí nelehké práce na stanovištích, a také žákům deváté třídy za pomoc při organizaci a přípravě celé soutěže.

Vítězům obou kategorií gratulujeme a přejeme jim co nejlepší umístění v okresním kole.