Muzeum E. Holuba

V pátek 10. 5. se žáci 5., 6. a 7. třídy vypravili do Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Nejprve jsme si vyslechli poutavý příběh tohoto velkého cestovatele a společně jsme se podívali na krátké video o jeho životě. Poté jsme se rozdělili na 2 skupiny. První skupina si prohlédla expozice a vyzkoušela všechny interaktivní tabule. Druhá skupina si zaskočila na náměstí do cukrárny. Zhruba po hodině jsme se vyměnili. Především páťáci si prohlídku opravdu užili a všichni se už těšíme, co nás čeká příště.