Památník Terezín

Ve středu 29. 5. 2019 žáci 2. stupně navštívili v rámci výuky dějepisu Památník Terezín. O historii této pevnosti a o fungování židovského ghetta v letech 1941 – 1945 se dozvěděli z vyprávění p. učitelky J. Thiemové. Poté následovala vlastní prohlídka Malé pevnosti s paní průvodkyní. Na vlastní oči žáci viděli ubikace, samotky, koupelnu, marodku vězňů, ale i kanceláře a ubytování dozorců. Prošli se jednou z chodeb staré pevnosti a ukázali si i místa poprav vězňů. Nakonec shlédli autentický film z období tzv. „zkrášlovací akce “ v Terezíně.
Každý si odnášel z této prohlídky své vlastní silné prožitky a uvědomoval si, jak kruté a nelidské zacházení představovaly během 2. světové války koncentrační tábory.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na dobrém občerstvení a to zahnalo naše chmurné myšlenky.