Výlet 4. a 5. třídy

Ve čtvrtek 13. 6. navštívili žáci 4. a 5. třídy v rámci výuky vlastivědy hlavní město Prahu. Čekala je zajímavá prohlídka Pražského hradu – chrámu sv. Víta, Vladislavského sálu a Zlaté uličky. S paní průvodkyní si mohli zopakovat své znalosti z vlastivědy, které poté obohatili o další zajímavosti. Nechybělo ani „královské focení“ a nákup suvenýrů. Naše putování jsme zakončili dobrým občerstvením. Exkurze se vydařila a již plánujeme, kam vyrazíme příští rok.