Výlet na Bedřichov – 3. třída

Učebnice vybrány, učivo dokončeno. Za odměnu jsme se ve středu 26. června 2019 vydali na turistický výlet do nedaleké Nové Vsi u Kolína k památníku na vrchu Bedřichov. Tam se dne 18. června 1757 konala známá bitva u Kolína mezi vojsky Marie Terezie a panovníka Friedricha (Bedřicha) z Pruska. Nejkrásnější byl pohled z Bedřichovy vyhlídky (rozhledny), která zde byla postavena docela nedávno. Dohlédli jsme na protější vrch Křečhoř s orlicí, zamávali jsme našemu starokolínskému kostelu sv. Ondřeje, dokonce jsme v dálce rozeznali i zříceninu Trosky. Výlet neměl chybu. Ledová tříšť a výborná zmrzlina nás příjemně ochladily a do oběda jsme se vrátili zase zpět do školy.