Technický kroužek

Jednou za dva týdny se koná schůzka technického klubu Newton naší školy. Je přihlášených 15 dětí vesměs 4. a 5. ročníku. Náplň činnosti je z jedné poloviny technika teoretická, kdy se scházíme v učebně matematiky a fyziky a za pomoci laboratorních přípravků školních i vlastní (dětské) výroby zjišťujeme a seznamujeme se se základními fyzikálními principy, a z poloviny druhé technika manuální, kdy se seznamujeme s dílenským prostředím a se základním ručním nářadím.
Máme za sebou vyhodnocení prvních laboratorních prací na téma „Měření venkovní teploty“ – děti zcela samostatně prováděly po dobu jednoho týdne 3x denně měření venkovních teplot, do přehledných tabulek zaznamenávaly hodnoty, s naměřenými hodnotami dále pracovaly a po analýze naměřeného hodnotily výsledek měření vlastním psaným závěrem.
V dílnách jsme se chutě chopili nářadí. Řezali jsme pilkou hrubý materiál, čerstvé řezy jsme brousili smirkovým papírem, zatloukali jsme hřebíčky kladívkem a hle – na světě byly první výrobky, dekorace.
Snažíme se vyvarovat plastů a používáme zbytkové materiály, aby po nás nezůstával zbytečný odpad.
Baví nás jak fyzika, tak dílny, plány máme veliké. Chceme měřit délku, rychlost, měrnou hmotnost, postavíme vlastní příhradový most, zapojíme svůj první elektrický obvod, rozložíme bílé světlo na hranolu. Ale také si vyrobíme periskop, ptačí budku nebo hmyzí hotel. A nebo jenom něco z toho, a nebo taky něco navíc!
Technika, to je vynalézavá tvořivost :o)