17. listopad ve škole

V pátek celá škola věnovala prostor vzpomínce a odkazu 17. listopadu. Žáci deváté třídy připravili pro své spolužáky komponované pásmo, které zahrnovalo oba pro nás tak významné roky – 1939 a 1989. Pro žáky 5., 6. a 7. třídy byl připravený výukový program „Staleté kořeny“, který realizovala lektorka Jitka Drahokoupilová. Cílem programu bylo, aby si děti uvědomily minulost i současnost našich dějin. Žáci prvního stupně se věnovali tomuto výročí v hodinách prvouky. Své pocity a poznatky pak zpracovali během výtvarné výchovy.