Výstava hraček

Dne 6. prosince 2019 navštívily postupně všechny třídy naší školy výstavu „Jak a s čím si hráli a co četli naši rodiče a prarodiče“, kterou v místním kině pořádal Starokolínský okrašlovací spolek. Jednalo se o prezentaci předmětů, které zapůjčili místní obyvatelé ze svých soukromých sbírek. Po prvotní přednášce pořadatele si děti mohly prohlédnout dobové hračky, tiskoviny, učebnice a jiné předměty, které neodmyslitelně patřily k dětství jejich rodičů a prarodičů. Bylo zajímavé poslouchat jejich komentáře u vystavených věcí a osobité srovnání s dnešním přetechnizovaným světem kolem nás.