Poznej Česko

V rámci projektového dne „Poznej Česko“ si žáci 4. ročníku ověřovali své znalosti zábavnou formou. K tomu jim pomohla didaktická pomůcka „Poznej Česko na koberci“, kterou děti využily při skupinové práci a celým projektem je provázel interaktivní A-Z kvíz. Žáci si vybírali čísla otázek, plnili úkoly prostřednictvím zvolených zástupců nebo celých skupin. K práci využívali nástěnnou, žákovskou mapu a koberec, který sloužil jako slepá mapa. Splněné úkoly zakreslovali do svých slepých map. Velice přínosným byl pohyb po tocích řek na koberci a možnost rozpoznat levostranné a pravostranné přítoky, které jsou pro řadu z nich stále obtížným momentem, neboť si musí v určitých místech zrcadlově otočit pohled na mapu. Někteří si vyzkoušeli pomocí měřítka mapy vypočítat skutečnou vzdálenost mezi krajskými městy v kilometrech. Tuto informaci si ověřili na portálu map. Během celého dopoledne nás provázela dobrá nálada, děti mezi sebou spolupracovaly a v závěru dne zhodnotily akci s nadšením.