Polytechnické vzdělávání – 1. třída

Ve druhé části polytechnické výchovy prvňáčci stavěli mosty. Nejdříve na obrázcích poznávali různé typy mostů. Nejvíce se líbily aquadukty (mosty pro lodě). Také určovali materiály, ze kterých se mosty staví. Hádali, v jaké zemi zobrazené ukázky mostů najdeme. Ukázalo se, že máme docela slušné znalosti z pohádek či filmů, např. Harry Potter. Poslední hodina byla kreativní. Žáci byli rozděleni do skupin a dostali své role (hledači, stavitelé a kontroloři). Pracovali se stavebnicemi s plastovými součástmi a vytvářeli mosty podle vlastní fantazie. Vznikla opravdu vydařená díla. Za odměnu si nalepili další samolepku do svých pamětních listů.