Čtenářská kavárna ve 2. třídě

Již podruhé v tomto školním roce proběhla v naší třídě čtenářská kavárna. Přinesli jsme knihy, které jsme přečetli. Vyprávěli jsme o nich, prohlédli si obrázky a každý ukázal, jak už umí číst, Za velice dobrý výběr knihy děkujeme naším rodičům.
Z některých jsou již výborní čtenáři a čtou jednu knihu za druhou (respektive loví rybičku za rybičkou). Jmenovitě S. Lungová přečetla v 1. pololetí 14 knih, A. Yefimová 12 knih a T. Pokorný 10 knih.
Samozřejmě paní učitelka uvařila čaj a my jedli dobroty, které pro nás rodiče připravili.
Chceme ještě poděkovat našim rodičům za to, že jsme si mohli společně ve třídě přečíst Policejního křečka podruhé. Rodiče nám knížku zakoupili.
Tak příště opět s knihou v naší čtenářské kavárně.