Nečekaná návštěva měla obrovský úspěch

Středa 19. února začala na naší škole obvyklým způsobem. Jen zasvěceným jedincům pedagogického sboru neuniklo, jak krátce po začátku vyučování do areálu školy pomalu najely tři nenápadné dodávky s tmavými skly. Chvilka napětí již byla neudržitelná. Krátké svižné zaklepání na dveře a vstup dvou policistů v pracovním stejnokroji překvapil všechny žáky, kteří se do té doby věnovali jen svým studijním povinnostem. Policista se krátce představil, všechny uklidnil, že se nic neobvyklého neděje a víc neprozradil. V každé ze tříd, policista něco uschoval a na chvilku odešel. Překvapení všech zažehlo pochodeň zvídavých otázek: „co se bude dít, co se děje, co..?“. A když nastal ten správný okamžik, dveře třídy se opět otevřely a opět vstoupil policista a ne ledajaký, dobře stavěný, na čtyřech, chlupatý a ihned začal pracovat svou největší zbraní…čumákem! Oči dětí se zaleskly, tohle nikdo nečekal, všichni sledují toho fešáka při své práci. Třída je za chvíli celá zkontrolovaná křížem krážem a služební pes svým zalehnutím označuje místo, kde je schovaný vzorek výbušniny. To byl ten záhadný balíček, co zde policista na začátku uschoval. Za svou bezchybnou práci byl pes svým kolegou ve službě – policistou psovodem, odměněn pamlskem. Takto proběhla ukázka v každé ze tříd. Policejních psů zde pracovalo hned několik, neboť schovaný předmět měl vždy jinou specifickou vlastnost a podle toho byl i nasazen konkrétní pes, dle své specializace. Vedle vzorku výbušniny byl schován i vzorek návykové látky apod. Po této ukázce se všichni žáci přesunuli do tělocvičny, kde byla oběma stupňům školy postupně představena práce všech přítomných psů podrobněji. Následovaly další ukázky práce přítomných specialistů. Dozvěděli jsme se jak dlouhý a náročný je výcvik takového služebního psa, jaká se používají plemena, kde mohou být nasazeni a vše zajímavé o práci psovodů a jejich svěřenců. Vzhledem k tomu, že jsme nově spolupracující organizací při výcviku těchto psů, už teď se těšíme na další návštěvu. Za zajímavé a poučné dopoledne děkujeme všem zúčastněným policistům a jejich „parťákům“ z Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR, Odbor služební kynologie a hipologie – Výcvikové středisko služebních psů Býchory. Blíže o práci střediska zde.