Jiří Trnka – V zahradách imaginace

V pondělí 2. 3. 2020 děti z 2., 3. a 4. třídy navštívily Kutnou Horu. Cílem byla GASK Kutná Hora, ve které probíhá interaktivní výstava „V zahradách imaginace“. Výstava je připomínkou a zároveň průřezem bohaté tvorby Jiřího Trnky. Dělí se na několik výtvarných oblastí, kterým se Jiří Trnka věnoval. Jednotlivé místnosti (expozice) jsou barevně odlišeny. Žlutá místnost je věnována loutkám a je doplněna ilustracemi k dětským říkankám. Oranžová ukazuje Trnkovu ilustrační tvorbu. Červená a modrá místnost představují Jiřího Trnku jako malíře a sochaře. Zelená je věnována filmu. Děti si vše důkladně prohlédly a na závěr shlédly ve „výstavním kině “ jeden z Trnkových animovaných snímků.
Samostatnou část tvoří místnosti s interaktivním programem. Ta se všem nesmírně líbila. Nakonec si někteří koupili něco, co jim výstavu bude připomínat. Než jsme všichni nasedli do autobusu, prošli jsme zahradou galerie a podívali jsme se na Kutnou Horu z výšky.