Škola v době koronaviru

Celá naše země se dostala do situace, kterou nikdo ze současníků nezažil. Jsme všichni postaveni do reality, kterou musíme přijmout nebo alespoň akceptovat. Před třemi týdny málokoho napadlo, že virus hospodařící ve velkém v Číně doběhne do Evropy a ukáže nám, zač je toho loket. Na nás teď je, abychom, v rámci našich možností, jeho dopady minimalizovali. Školství je jednou z oblastí, která byla citelně zasažena. Ze dne na den byly uzavřeny školy, na zřizovatelích bylo zvážení, zda uzavřít i mateřinky. Starokolínští školáci měli výhodu – pobývali na jarních prázdninách a těšili se na jejich prodloužení. Radovali se, že se jim splnil sen, budou doma a škola pro ně bude pro výuku nepřístupná (sen mnoha školáků – kdyby chtěla škola spadnout, vyhořet,….). Netušili ve svých dušičkách, že se na ně chystá pohroma větší, než čekali. Učitelé na ně nezapomněli, se zodpovědností sobě vlastní připravili učivo, které budou muset zvládnout samostudiem nebo s pomocí rodičů či starších sourozenců. Jak rádi by alespoň někteří chodili do školy.
Ale teď vážně. Velké poděkování všem, kteří pochopili, že výuka „na dálku“ není automatická náhrada za regulérní školní vyučování. Učitelé se soustředili na český jazyk, matematiku a cizí jazyky. Ostatní předměty jsou zadávány jako doplněk a vyučující si toho jsou vědomi. Učivo je zadávané přes webové rozhraní Bakaláři. V případě problémů je každé pondělí od 15,00 hod. do 17,00 hod. otevřena hala školy a zákonní zástupci nebo osoby, které pověří, si mohou úkoly vyzvednout. Také jsou k dispozici přes maily učitelé, aby pomohli s učivem.
Poděkování rodičům, že zvládají složitou situaci v zaměstnání, zajišťují chod domácnosti a ještě si musí nechat velkou míru trpělivosti pro své děti. Rada pro rodiče: veďte své děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Zvlášť žáci na druhém stupni by měli zvládat samostatně zadávanou práci, měli by si umět časově rozvrhnout splnění požadovaných úkolů a také nést odpovědnost za to, když to neudělají. Své „úkoly“ dostávají i děti z mateřinky. Učitelky posílají rodičům nápady pro činnost, básničky, písničky. Milé je vidět videa od rodičů, jak se s dětmi „učí“.
Čeká nás ještě několik týdnů v podobném režimu. Udržte si rozvahu, optimismus a sílu pro sebe i své blízké. Všichni si budeme přát, abychom to zvládli a vrátili se co nejdříve do školy.