Zápis dětí do 1. třídy

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy proběhne od 06. do 17. 04. 2020 přes Bakaláře – pro zákonné zástupce dětí, které navštěvují III. oddělení předškoláků u nás ve školce nebo písemnou formou – pro zákonné zástupce dětí, které nemají přístup na Bakaláře naší školy, tedy navštěvují jinou mateřskou školu – dokumenty zde.

Podrobnosti k zápisu najdete zde

Povinná docházka ve školním roce 2020/21 začíná pro děti, které šesti let dosáhnou do 31. 08. 2020 včetně. Zapsáno může být i dítě, které šesti let dosáhne po 31. 08. 2020. Pokud dítě dosáhne šesti let v době 9 – 12/2020, je nutné doložit k zápisu písemnou žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době 1 – 8/2021, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.