VESELÉ VELIKONOCE

Velikonoční triduum, svátky jara, pomlázka nebo třeba Sedlecká pouť, to jsou tradiční Velikonoce v našem regionu. Všemi očekávaný prodloužený víkend, který vrcholí pondělní pomlázkou, kdy mužská část populace vyráží do ulic, beztrestně naseká proutím té půvabnější části a ještě k tomu za odměnu. Jako muž se musím přiznat, že mám Velikonoce opravdu rád. Jarní počasí dává valem pochmurné zimě a takřka bezbarvé roční období střídá to nejbarvitější, kdy kvetou snad i staré hrábě. Ožívají vzpomínky, ve kterých vidím malého kluka, který s partou vesnických kluků, oklestí svou rybičkou několik vrb v okolí a pod dohledem kamarádova dědy plete svůj kolednický originál. Jak v neděli večer probírá taktiku na ráno a nastaví si budík na sedmou. V pondělí ráno jej zamáčkne, zvoní stejně dlouho po jeho probuzení, neboť se nemůže dočkat a mizí na náves, kde má sraz s ostatními koledníky. Pak už probíhá stavení od stavení se zaklínadlem: „Hody, hody…!“, u kterého děvčata ječí a následně plní košíky svými výtvory, kterým vdechly život na povrchu jediného vajíčka. Soupeří s ostatními, kdy jeho celá rivalita spočívá v tom, kdo obešel víc stavení a jak naplnil svůj košík. V tomto, kromě již zmíněných vajíček, přistálo i několik klobás, jitrnic nebo čokolád. Některé překvapené babičky, které ani nedoufaly v takovou návštěvu, dávají po pětikoruně, neboť nic nestihly připravit. Takto získaný kapitál je ještě téhož dne odpoledne směněn za fotky Vinettoua nebo jiné „krásné a potřebné“ věci. K této transakci dochází na Sedlecké pouti. Po svátkách nastává realita všedního dne, chlapec jde do školy a jeho vajíčkovo-kolednický úspěch se zásadně promítá do skladby jídelníčku na následující dny. Velikonoce opět rychle utekly a za rok tomu bude stejně.
Obyčejný příběh, ze kterého si letos zkusme vybrat jeho pozitiva. Máme volno, příroda opět rozprostřela svou paletu barev, vajec je dost, opět tvoříme bohatou velikonoční výzdobu, pomlázku si taky upleteme a více si užijeme kruhu rodinného, ve kterém si rovněž můžeme zavzpomínat. Navíc se příští týden nebudeme muset trápit s jídelníčkem na variace á la vejce.
Veselé Velikonoce všem našim žákům, jejich rodinám i všem ostatním přeje ZŠ a MŠ Starý Kolín.