1. MÁJ

První květnový den, tedy 1. máj, je mezinárodní svátek pracujících, který se slaví od roku 1890. Svátek zavedla v roce 1889 II. Internacionála, na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu, právě dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. V průběhu let se oslava tohoto svátku poněkud změnila, proto si radši užijeme prvomájový večer s krásnou básní, která je historicky starší (1836) a zná jí snad každý z nás….

Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Kvetoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
Zvučelo temně tajný bol,
Břeh je objímal kol a kol;
A slunce jasná světů jiných
Bloudila blankytnými pásky,
Planoucí tam co slzy lásky.
K.H. Mácha „Máj“