Hodnocení žáků za druhé pololetí

Vážení rodiče,
školní rok se chýlí ke konci. Bude nutné ho uzavřít a dětem vystavit vysvědčení. Všichni si uvědomujeme, že průběh druhého pololetí byl opravdu nestandardní a klasifikace nebude jednoduchá. Vyučující budou proto postupovat dle vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (zde). V praxi to znamená, že:

Hodnocení žáků
za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (známky do 12. 3.),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, s přihlédnutím na podmínky, ve kterých se žák vzdělává