Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem je 25. 05. 2020 obnoven provoz mateřské školy. Vzhledem k nastalé situaci bylo vydáno nařízení MŠMT o ochraně zdraví a zajištění provozu mateřských škol do konce školního roku. (zde)

  1. Po dohodě se zřizovatelem budou do MŠ přijímány pouze děti zaměstnaných zákonných zástupců na celodenní docházku.
  2. Účast dítěte potvrdí zákonní zástupci formou ankety v Bakalářích do 18. 05. 2020.
  3. Děti budou zařazené do skupin, složení skupin je dle nařízení do 30. 06. 2020 neměnné.
  4. Provoz MŠ bude od 6,30 hod. do 16,30 hod.
  5. Zákonní zástupci mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory ovlivňující docházku dítěte zde. Jeho nepřítomnost je povinen neprodleně omluvit.
  6. Při nedodržení pokynů a pravidel může být docházka žáka ve školní skupině ukončena.