Výuka na prvním stupni základní školy

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT začíná 25. 05. 2020 výuka na prvním stupni základní školy. Vzhledem k nastalé situaci bylo vydáno nařízení o ochraně zdraví a zajištění provozu základních škol do konce školního roku (zde)

  1. Účast žáků na školní docházce je dobrovolná, rodič je povinen vyjádřit zájem o školní docházku do 18. 05. 2020 formou ankety v Bakalářích.

  2. Žáci budou zařazeni do školních skupin. Zařazení vašeho dítěte, Vám bude zasláno zprávou přes Bakaláře, a to nejpozději do 22. 05. 2020.

  3. Provozní doba 7,40 hod – 16,00 hod. Ranní družina, dle nařízení, nebude zajištěna. Odpolední skupina bude zajištěna pouze pro žáky dojíždějící a děti zaměstnaných zákonných zástupců.

  4. Žáky si bude vyzvedávat pedagogický pracovník před školou, odcházet budou na základě zvoleného požadavku v anketě.

  5. Zákonní zástupci mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory ovlivňující docházku žáků zde. Nepřítomnost žáka je povinen neprodleně omluvit.

  6. Při nedodržení pokynů a pravidel může být docházka žáka ve školní skupině ukončena.