Odpovědi na nejčastější dotazy …

Vážení rodiče,
25. 5. začíná pro žáky 1. stupně dobrovolná výuka na základní škole. Vzhledem k množícím se dotazům a určité nejistotě se Vám pokusím vysvětlit, jaké kroky musela škola udělat, aby se mohla pro děti otevřít. Škola se řídí nařízením MŠMT, kterým jsou určena hygienicko-epidemiologická pravidla, jejichž dodržení předpokládá vytvoření bezpečného prostředí pro děti i dospělé pohybující se ve škole. V první řadě sami rodiče musí posoudit, zda požádají o zařazení dítěte do školní skupiny.
Na základě seznamu přihlášených budou vytvořeny skupiny. MŠMT doporučuje, pokud je to možné, vytvořit skupiny z jedné třídy nebo ročníku. V našem případě budeme přihlížet i k tomu, jak budou děti odcházet domů, aby nedocházelo ke křížení skupin.
Třída neznamená automaticky školní skupinu, dojde k namíchání dětí dle kritérií, které nám umožní naplnit požadavek nekřížení se – např. sourozenci, dojíždějící, odchod domů atp.
Nástup do školy – bude po skupinách, časový harmonogram bude vytvořen, až budeme vědět, kolik skupin opravdu bude. Na dvoře školy bude mít skupina vymezené svoje místo, kam pro děti přijde pedagogický pracovník a odvede je do šatny. Dle nařízení bude určený člověk, který bude na děti dohlížet (pan školník).
Přestávky budou upraveny podle počtu skupin, děti se nebudou na chodbě potkávat.
Stejně bude řešen i oběd – skupina bude v jídelně sama, děti budou dodržovat předepsané rozestupy, dezinfikovat si ruce, po odchodu paní kuchařka vydezinfikuje stoly a následně půjde do jídelny další skupina.
Školní družina nebude probíhat v běžném režimu, ale žáci, kteří jsou přihlášeni do 16:00 hodin, budou tvořit jednu homogenní skupinu a po obědě budou pokračovat zájmovou a relaxační činností.
Doporučení, aby byly děti co nejvíce venku, se budeme snažit dodržet. Pokud by nám školní prostory nestačily, budou se skupiny dle harmonogramu střídat. Nesmíme využívat jiné prostory např. hřiště za KD.
A pravděpodobně pro vás nejdůležitější otázka – výuka. Prioritou je až do 30. 06. distanční výuka. Školní skupiny budou pracovat pod vedením pedagogických pracovníků na úkolech zadávaných pro všechny děti. Nebudou mít rozvrh hodin, jak je ve škole zvykem. Školní skupina je především pomoc pro rodiče, kteří musí do zaměstnání a časová tíseň by jim neumožnila se dostatečně věnovat dětem a jejich úkolům.
Plně chápu Vaše obavy. Škola sice má plán, jak naplnit dané požadavky, ale vše se odvíjí od počtu dětí. Pokud byste potřeboval doplnit nebo vysvětlit některé informace, ozvěte se.