8. KVĚTEN – DEN VÍTĚZSTVÍ

Na den 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen České republiky, ale i Evropy, kterou je ukončení 2. světové války v roce 1945. Za to se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, která vstoupila v platnost 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času. V minulosti se svátek též nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes například v zemích někdejšího Sovětského svazu. Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné kapitulace, kterou v Remeši za německou brannou moc podepsal generál Alfred Jodl, aby byla později v Berlíně parafována dalšími německými i spojeneckými představiteli. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo.
U nás, v tehdejším Československu, se politici nejprve nemohli několik let rozhodnout, jaké datum státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – začátek Pražského povstání. Až v roce 1951 se poslanci dohodli, že se bude slavit 9. květen, jako Den osvobození Československa Sovětskou armádou. Po sametové revoluci, ještě dřív, než proběhly první demokratické volby, vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této době získal svátek jiný název – Den osvobození od fašismu, aby v něm byli obsaženi všichni osvoboditelé. V roce 1990 vystoupil tehdejší poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby bylo datum svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici obhajovali názor, že obě data jsou legitimní, neboť jde o záležitost časového posunu, neboť 8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, jak je zmíněno výše. Po bouřlivé diskuzi tento návrh prošel a 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě k dalším změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004 změněn na Den vítězství, což měl být hlavně psychologický tah na základě názoru, že je lepší se cítit vítězem než osvobozeným. Název tohoto památného dne nikdy nepřepíše historii, proto tento den uctěme vzpomínkou na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války.