15. KVĚTEN – MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

Když se řekne rodina, tak se mnohým z nás vybaví věčné spojení, že rodina je základ státu. Na tomto tvrzení není nic špatného a je jednou z mnoha definic, co je rodina. Známe její podobu ze sociologického, právního nebo třeba teologického hlediska. V průběhu let se měnilo i její tradiční pojetí, včetně výčtu jejich členů a vztahů. Historické prameny dokonce uvádí, že dříve byla rodina uváděna jako domácnost. Každý si zkrátka najde to své. Pro připomínku tak důležité instituce spadá na 15. května Mezinárodní den rodiny, což je označení platné od roku 1994, na základě rezoluce č. A/RES/47/237 – Valného shromáždění OSN ze září roku 1993. V Česku se 15. květen slaví jako významný den od roku 2006. Letos je tento svátek opravdu důležité zmínit, neboť nám současná situace dala možnost si rodinu trochu otestovat a uvědomit si její význam. Každá rodina je jiná a každý je členem té svojí… 🙂