Provoz mateřské školy o prázdninách

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude zajištěn od 29. 06. do 14. 08. 2020. V anketě (Bakaláři-Ankety-Vyplňování anket) vyznačte týden docházky Vašeho dítěte. Anketa je aktivní do čtvrtka 11. 06. 23:59 hodin. O přijetí do skupiny rozhoduje pořadí přihlášených.
Při příchodu do budovy bude žákům měřena teplota a musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění zde.