14. červen – Světový den dárců krve

Přesně před 14 lety vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) den 14. června jako Světový den dárcovství krve. Tento den oslavující dar krve jako dar života vznikl na popud několika organizací. Letošní kampaň WHO se zaměřuje na darování krve v případě mimořádných událostí. Je připomínkou těch z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní „Každý dárce krve je hrdina“. Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních přípravků stále aktuálním tématem.
Červený kříž od r. 1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování. Ve světě je již v 62 zemích dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů. Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým dárcovstvím.