PLAVBA DRUHÁČKŮ

Na začátku školního roku jsme nastoupili jako plavčíci na loď druhé třídy. Vydali jsme se na plavbu po moři, která byla plná různých překážek. Ze začátku plavba probíhala bez problémů. Moře bylo klidné, nebe modré a úkoly jsme plnili na jedničky. Plachetnici druhé třídy jsme bez potíží vedli po určené trase k cíli.
Jenže pak přišla nečekaná bouře. Plachetnice byla poškozena a mohla na ní zůstat jen naše kapitánka. Ta také zavelela, abychom nasedli do 19 záchranných člunů. Dostali jsme kompas, mapu se spoustou pokynů a práce a také popis místa, kam máme doplout. Naštěstí jsme na své cestě k cíli potkali hodně lodí s dobrými lidmi, kteří nám dali jídlo, pití a mnoho dobrých rad.
Pár kilometrů před cílem nám začaly ubývat síly a naše záchranné čluny už byly velice chatrné. Naše velitelská loď, kterou kapitánka zvládla opravit, nás mohla opět nalodit a šťastně s námi na palubě mohla vplout do přístavu. Z nás – plavčíků – se stali kapitáni a kapitánky.

Dobrý vítr do plachet všem přejí – už ne plavčíci – ale kapitáni z druhé třídy.