Příměstský tábor – Na Střelnici

První týden letošních prázdniny jsme v rámci příměstského tábora strávili na místní střelnici, kde si pro nás pan Doubrava s panem Váchou připravili atraktivní program, za což jim moc děkujeme.
S dětmi jsme každé ráno od školy vyrazili na 2 km dlouhou trasu do areálu střelnice, kde nás vždy uvítal barevný kouř z dýmovnic. Po nezbytném poučení o bezpečnosti jsme se v průběhu celého týdne dozvěděli nejen spoustu informací z historie střelby, ale také zajímavosti o různých typech zbraní – o jejich čištění a nabíjení. Děti si také osahaly vojenské helmy, plynové masky, protichemické obleky a vyzkoušely si práci s hledačkou kovů a procvičily si svaly na „opičí dráze“.
Nejvíc se ale pokaždé všichni těšili na samotné střílení – především z luku, vzduchovky apod. Díky perfektní instruktáži se děti ve střelbě postupně zlepšovaly a každým dnem přibývalo přesných zásahů do terčů, víček a plechovek.
Zaslouženým oceněním na závěr našeho tábora pak pro všechny byly střelecké diplomy a drobné odměny.
Příměstský tábor na střelnici se u dětí setkal s velkým nadšením a mnozí se již nyní těší, že se od příštího školního roku přihlásí do střeleckého kroužku.