Zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče,
letošní školní rok bude zahájen 1. 9. 2020 v 8,00 hod. na nádvoří školy. Vzhledem k epidemiologické situaci nebude rodičům žáků první třídy umožněn vstup do třídy společně s dětmi. Protože víme, že je to významný den pro děti i jejich rodiče, je zajištěno fotografování dětí v lavicích.
Na základě doporučení MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid – 19“ oznamujeme, že je nutné omezit pohyb třetích osob v budově školy. Pokud bude nutný vstup dospělých (úhrada stravného, doprovod dětí do MŠ, vyžádané jednání se zaměstnancem školy) je nezbytné použití roušky.
Žáci ZŠ budou používat roušku pouze při vstupu do areálu školy a při pohybu v šatnách, protože v tomto čase dochází k velké koncentraci žáků na malém prostoru a není možné dodržet doporučované rozestupy.
Doporučujeme rodičům sledovat zprávy na Bakalářích a webu školy. Budou průběžně aktualizovány třídními učiteli.
Začátek školního roku pro děti je stejný, děti budou pracovat v běžném režimu, povinnost roušek platí pouze pro doprovázející osoby – viz níže. I pro zákonné zástupce platí sledovat zprávy na Bakalářích a webu školy.