Informace pro rodiče dětí navštěvujících MŠ

Provoz mateřské školy začíná v úterý 1. 9. 2020.
Provozní doba mateřské školy zůstává stejná, tedy 6.30 – 16.30.
1. oddělení – „Berušky“ (malé děti) mají třídu v 1. patře v budově v ulici Jiráskova
2. oddělení – „Koťátka“ (prostřední) v přízemí v budově v ulici Jiráskova
3. oddělení – „Sluníčka“ (předškoláci mající povinnou školní docházku) mají třídu v budově ZŠ ,
Do obou budov prosíme vstupujte s rouškou (týká se doprovodu dětí, děti nemusí) a u vchodu se dezinfikujte.
Děti předáváte pedagogům osobně v prostoru mezi šatnou a třídou.
Rodičům je vstup do tříd zakázán.
Vyčkejte na vstupní kontrolu Vašeho dítěte. Pokud bude dítě vykazovat známky infekční nemoci (rýma, kašel, teplota, zchvácenost atd.) nebude do zařízení přijato.
Bližší informace obdržíte od svých učitelek e-mailem.

Děkujeme za spolupráci.