Poděkování

Závěr školního roku 2019/2020 se nesl v duchu distanční výuky. Protože jsme věděli, že návrat rodičů po koronavirové pauze do zaměstnání je nevyhnutelný a potíže s hlídáním dětí se stane realitou, přistoupili jsme k rozšířenému fungování mateřské školy až do 14. srpna. Pro žáky ZŠ jsme ve spolupráci s Obecním úřadem zorganizovali příměstský tábor. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit zajímavou náplň a finančně vykalkulovat tak, aby byl dostupný pro všechny zájemce. Výsledkem byl příměstský tábor, který předčil všechna očekávání. Zástupci spolků zpracovali velice kvalitní, pro žáky přitažlivý program a nabídli jim aktivní prožití prázdninových dní. Pochvala zazněla nejen od samotných žáků, ale také ze strany spokojených rodičů.
Díky zájmovým organizacím a spolkům se na příměstském táboře, který trval pět týdnů, vystřídalo 77 dětí, 26 členům ochotných věnovat svůj čas a volno našim žákům a pomáhalo 11 pedagogických pracovníků. O kompletní stravování včetně pitného režimu se staraly paní kuchařky ze školy.
Na organizaci příměstského tábora se podílely tyto spolky: Svazarm – střelci Starý Kolín, Český rybářský svaz Starý Kolín, Český kynologický svaz Starý Kolín, Junák středisko Starý Kolín, Klub vodáků Starý Kolín, LTC Starý Kolín, Myslivecké sdružení Starý Kolín, TJ SOKOL Starý Kolín, Sbor dobrovolných hasičů.
Děkujeme za přístup, odvedenou práci a čas, který jste všichni věnovali našim žákům.
Za organizátory: Bc. Kubátová Krchová Petra, Mgr. Třískalová Libuše