Opatření MŠMT

Vážení rodiče,
na základě opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020 je upravena výuka na 2. stupni základních škol s platností od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020. Žáci se zúčastní výuky dle tabulky, rozvrh se nemění, možnost stravování mají i žáci na distančním studiu.
Rozdělení docházky jednotlivých tříd:

12. – 16. října
Výuka ve škole 7. a 8. ročník
Výuka distanční 6. a 9. ročník
19. – 23. října
Výuka ve škole 6. a 9. ročník
Výuka distanční 7. a 8. ročník

Obědy pro žáky na distanční výuce:

12. – 16. října
6. třída ve 13:00 hodin
9. třída ve 13:20 hodin
19. – 23. října
7. třída ve 13:00 hodin
8. třída ve 13:20 hodin

Od 26. 10. do 30. 10. budou vyhlášeny podzimní prázdniny.

V mateřské škole a na 1. stupni základní školy nenastala žádná organizační změna, pokračují v docházce a výuce v nastaveném režimu.
Žádám vás o sledování informací na webu školy a na webovém rozhraní Bakaláři. V případě dotazů kontaktujte vyučující nebo vedení školy. Na žádost MŠMT doporučuji nainstalovat do telefonu Vašeho dítěte aplikaci eRouška. Pevně věřím, že společně tuto složitou situaci zvládneme a život se vrátí do pokud možno běžných kolejí. Děkuji za pochopení a vaši podporu.