Stravování žáků během distanční výuky

Na základě nařízení MŠMT ze dne 14. 10. 2020 je povinnost zajistit stravování žáků po dobu distanční výuky ve školní jídelně. Tuto možnost poskytuje školní jídelna od 16. 10. 2020 do 23. 10. 2020.
Postup případě zájmu:
1. Elektronické přihlášení obědů
2. Obědy se konzumují v jídelně
3. Čas výdeje je pro všechny žáky určen od 11, 00 hod. do 12, 30 hod.

Je zajištěn pedagogický dozor, aby nedocházelo ke shlukování přítomných, budou dodržena všechna nařízení pro bezpečné stravování.