11. LISTOPAD – DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Tento den je věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. U nás v České republice je tento významný den připomínán od listopadu 2001. Tento den byl vybrán symbolicky, neboť právě v tento den roku 1918 (navíc v 11 hodin) bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Ač je Den veteránů spíše americký termín, ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den vzpomínek neboli Remembrance Day. To je vždy nejbližší neděle 11. listopadu, kdy je tato Nedělí vzpomínek – Remembrance Sunday. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. Jeho připnutím do klopy vzdáváme hold všem válečným veteránům a projevujeme jím úctu těm, kteří se prosadili v boji za světový mír.