Nástup 1. a 2. ročníku zpět do školy

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT nastupují žáci 1. a 2. ročníku dne 18. 11. 2020 zpět do školy. Budeme pokračovat v již nastavených pravidlech – ráno je v šatně bude vyzvedávat třídní učitelka, výuka bude probíhat ve třídě při intenzivnějším větrání. Roušky budou mít nejen ve společných prostorech, ale také ve třídě – doporučení je mít minimálně 2 roušky na den. Na oběd budou žáci chodit v daný čas – prvňáčci v 11, 35 hod. a druháčci v 12, 00 hod.
V plném rozsahu bude v provozu školní družina. Ráno od 6, 30 hod. do 7, 45 hod. Odpoledne začíná po ukončení výuky a končí v 16, 00 hod. Děti po celou dobu pobytu ve škole zůstávají v homogenní skupině, kterou bude tvořit jedna třída, nebudou se spojovat. Připomínám nutnost elektronického přihlášení obědů do pátku 13. 11. 2020 do 8, 00 hod.
Jsem ráda, že mohou do školy nastoupit alespoň naši nejmenší. Děkuji vám za váš přístup a práci s dětmi.