Mimořádná opatření – MŠ

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání mimo jiné platí, že do budovy MŠ (ZŠ) vstupují dospělé osoby s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Děti v prostorách třídy MŠ roušku (či jinou ochranu) nosit nemusí. Přesto bude každé dítě mít ve svých věcech alespoň 1 ochranný prostředek splňující požadavky MZČR – tedy stačí jednorázová „chirurgická“ rouška. Roušku sterilně uložte do věcí v šatně.
​Děti ze 3. oddělení by měly mít minimálně 2 kusy (kvůli docházení na stravu přes areál ZŠ). ​
Při příchodu a odchodu do MŠ by měly i děti používat ochranný prostředek úst a nosu.​
​Dítě doprovází či vyzvedává vždy pouze 1 osoba (případně osoba s mladším dítětem).
Pro venkovní pobyt budeme využívat zahradu nebo okolní méně frekventované oblasti (lesy, louky), kde ochrana úst a nosu nebude pro děti potřeba.
Děkujeme Vám za za dosavadní spolupráci a ochotu.