Rotační výuka

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 06. 04. 2021 se vrací k prezenční výuce žáci prvního stupně rotačním způsobem. Výuky se budou účastnit celé třídy. Podmínkou účasti na výuce je antigenní testování neinvazivní metodou dvakrát týdně a celodenní používání chirurgické roušky.

12. 04. nastupují žáci 1. a 3. ročníku a dále pak každý lichý týden
Časový harmonogram pro příchod žáků do školy:
1. třída: 7:45 hodin – vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)
3. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
19. 04. nastupují žáci 2., 4., 5. ročníku a dále pak každý sudý týden
2. třída: 7:45 hodin – vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)
4. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
5. třída: 7:55 hodin – hlavní vchod
Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
Rozdělení tříd platí do odvolání.

Školní družina bude v provozu pro žáky prezenční výuky od 6:30 – 16:00 hod. ve třídách druhého stupně. Po dohodě s vychovatelkou je možný odchod domů po obědě.

Stravování zajišťuje školní jídelna obvyklým způsobem, nezapomeňte proto na přihlášení svého dítěte na oběd. Pro žáky na distanční výuce je umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 10:40 hod. do 11:00 hod. Pro výdej obědů je nutné mít jídlonosiče na výměnu.

Testování bude probíhat ve třídách pod dohledem třídních učitelů. Instruktážní video k nahlédnutí zde.