Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy ve Starém Kolíně proběhne od 15. 4. 2021 do 30. 04. 2021. Na základě nařízení MŠMT proběhne bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dětí. K zápisu je nutné si stáhnout z webových stránek školy „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“; „Souhlas zákonných zástupců a přidělení registračního čísla“; podepsat a vrátit zpět do školy na emailovou adresu: triskalova@zsstarykolin.cz nebo přes Bakaláře.
V případě žádosti o odklad školní docházky je postup podobný. Mimo „Žádosti o odklad školní docházky“ je nutné doložit také doporučení o odkladu z pedagogicko–psychologické poradny nebo klinického psychologa a dětského lékaře. V případě dotazů kontaktujte vedení školy.