INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Sudý týden – od 3. 5. nastoupí do školy nově žáci 6. a 8. třídy (1. stupeň – 2., 4., 5. třída)

 • Výuka bude probíhat v učebně zeměpisu a českého jazyka bez stěhování
 • Výuka bude každý den od 8:00 – 13:25 hodin – obědy mají objednané všichni žáci, kteří se stravují
 • Vstup do budovy školy je pro žáky 2. stupně určen vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)

Žáci 1. stupně

  • 2. třída: 7:45 hodin – vchod „átriem“ u tělocvičny
  • 4. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
  • 5. třída: 7:55 hodin – hlavní vchod
   Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
   Rozdělení tříd platí do odvolání.

Školní družina bude v provozu pro žáky prezenční výuky od 6:30 – 16:00 hod. ve třídách školní družiny – příchod hlavním vchodem. Po dohodě s vychovatelkou je možný odchod domů po obědě.

Stravování zajišťuje školní jídelna obvyklým způsobem, nezapomeňte proto na přihlášení svého dítěte na oběd. Pro žáky na distanční výuce je umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 10:40 hod. do 11:00 hod. Pro výdej obědů je nutné mít jídlonosiče na výměnu.

Lichý týden – od 10. 5. nastoupí do školy nově žáci 7. a 9. třídy (1. stupeň – 1.,3. třída)

Vstup do budovy školy je pro žáky 2. stupně určen vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)

 • 1. třída: 7:45 hodin – vchod „átriem“ u tělocvičny
 • 3. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
 • Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském – provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).
   • V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • o preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • pro žáky 2. stupně základní školy (tedy žáci, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.